Katsuyuki Nedachi

Also Known As

  • 根立 克行
  • Nedachin

Game Credits

Art/Graphics

Shodai: Nekketsu Kōha Kunio-kun (1992)   (Character Design)
Downtown Special: Kunio-kun no Jidaigeki da yo - Z... (1991)   (Character Designed by)
Nekketsu Kōkō Dodgeball Bu Kyōte... (1991)   (Character Design (きゃらくたあ でざいん))
Downtown Nekketsu Kōshinkyoku: Soreyuke Daiu... (1990)   (Character Designed by)
Nekketsu Kōha Kunio-kun: Bangai Rantōhen (1990)   (Character Design (きゃらくたー でざいん))
Nintendo World Cup (1990)   (Character Designer)
 

Thanks

Sugoro Quest: Dice no Senshi Tachi (1991)   (Special Thanks)
Downtown Nekketsu Kōshinkyoku: Soreyuke Daiu... (1990)   (Special Thanks)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.