Yuri Sakurai

Also Known As

  • Yuuri Sakurai

Game Credits

Business

Pokémon XD: Gale of Darkness (2005)   (Pokémon Supervisors)
Pokémon Emerald Version (2004)   (Information Supervisors)
Pokémon Ruby Version (2002)   (Information Supervisors )
Pokémon Sapphire Version (2002)   (Information Supervisors )
 

Art/Graphics

Pokédex 3D (2011)   (Pokémon Graphic Supervisors)
Pokémon Ranger: Guardian Signs (2010)   (Pokémon Graphic Supervisors)
Pokémon Rumble (2009)   (Pokémon Graphic Supervisors)
My Pokémon Ranch (2008)   (Pokémon-Graphic Supervisors)
Pokémon Ranger: Shadows of Almia (2008)   (Pokémon Graphic Supervisors)
Pokémon Ranger (2006)   (Pokémon Graphic Supervisors)
 

Technology

Pokémon Black Version 2 (2012)   (Information Coordinators)
Pokémon White Version 2 (2012)   (Information Coordinators)
Pokémon Black Version (2010)   (Information Coordinators)
 

Support

Pokémon HeartGold Version (2009)   (Information Supervisors)
Pokémon SoulSilver Version (2009)   (Information Supervisors)
Pokémon Platinum Version (2008)   (Information Supervisors)
Super Smash Bros. Brawl (2008)   (Supervisors (Original Games))
Pokémon Diamond Version (2006)   (Information Supervisors)
Pokémon Pearl Version (2006)   (Information Supervisors)
 

Thanks

Drill Dozer (2005)   (Special Thanks)
Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire (2003)   (Special Thanks)
 

Other

Pokémon White Version (2010)   (Information Coordinators)
Pokémon Battle Revolution (2006)   (Pokémon Supervisors)
Pokémon FireRed Version (2004)   (Information Supervisors)
Pokémon LeafGreen Version (2004)   (Information Supervisors)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.