Alf Wang

Game Credits

Design

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao (2004)   (Mechanic Design)
 

Programming/Engineering

Xuanyuan Jian 4: Hei Long Wu xi Yun Fei Yang (2002)   (Mechanic Design)
 

Art/Graphics

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao (2004)   (Character Art Director)
Xuanyuan Jian 4: Hei Long Wu xi Yun Fei Yang (2002)   (Character Artist Director)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.