Alvin Lin

Game Credits

Programming/Engineering

Xuanyuan Jian 4: Hei Long Wu xi Yun Fei Yang (2002)   (Mechanic Making)
 

Art/Graphics

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao (2004)   (Modelling)
Xuanyuan Jian 4: Hei Long Wu xi Yun Fei Yang (2002)   (3D Modelling)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.