Kan Chen

Game Credits

Business

Runes of Magic (2009)   (Assistant Producer)
 

Art/Graphics

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao (2004)   (Art Director)
Xuanyuan Jian 4: Hei Long Wu xi Yun Fei Yang (2002)   (3D Modelling)
 

Audio

Xuanyuan Jian 4: Hei Long Wu xi Yun Fei Yang (2002)   (FX)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.