Yoshihiro Murano

Game Credits

Design

Sega Rally Championship (2003)   (Chief Designer)
 

Art/Graphics

G.O.D - Mezameyo to Yobu Koe ga Kikoe (1996)   (Graphic)
Majin Tensei (1994)   (Graphic Designer)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.