Katsuhiro Satō

Also Known As

  • Katsuhiro Satoh
  • Katsuhiro Satou

Game Credits

Design

Majin Tensei II: Spiral Nemesis (1995)   (Map Design)
 

Art/Graphics

Majin Tensei (1994)   (Graphic Designer)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.