Noriko Takahashi

Game Credits

Audio

Ganbare Goemon 3: Shishi Jūrokubee no Karaku... (1994)   (Sound Designers (さうんど・でざいなーず))
Nemesis 2 (1987)   (Sound)
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.