Noriko Ohara

Game Credits

Audio

LittleBigPlanet 2 (2011)   (Eve Silva Paragorica)
Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars (2008)   (Doronjo)
Doraemon 3: Makai no Dungeon (2000)   (Nobita (のび太))
Gunbird 2 (2000)   (Voice Actor)
Chō Jikū Yōsai Macross: Ai Oboet... (1997)   (Claudia LaSalla (クローディア・ラサール))
Doraemon 2: SOS! Otogi no Kuni (1997)   (Nobita (のび太))
Doraemon: Nobita to Fukkatsu no Hoshi (1996)   (Nobita (のび太))
Jikkyō Oshaberi Parodius (1996)   (Broadcaster)
Doraemon 4: Nobita to Tsuki no Ōkoku (1995)   (Nobita)
Doraemon: Nobita no Dorabian Night (1992)   (Nobita (のび太))
Mirai Shōnen Conan (1992)   (Cast (キャスト))
Urusei Yatsura: Stay with You (1990)   (Oyuki (おユキ))
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.