Become a Patron to help us improve MobyGames!

Torajirō Tsujino

Also Known As

  • Torajiro Tsujino
  • Torajirou Tsujino

Game Credits

Design

Kabuki Klash (1995)   (Graphic Designer)
 

Art/Graphics

Tengai Makyō III: Namida (2005)   (Illustrator (絵師))
Oriental Blue: Ao no Tengai (2003)   (Original Character Designer)
Tengai Makyō: Daiyon no Mokushiroku: The Apo... (1997)   (Art Director (絵師))
Kabuki Ittōryōdan (1995)   (Artist (絵師))
Tengai Makyō: Dennō Karakuri Kakut... (1995)   (Character Design (キャラクターデザイン))
Tengai Makyō Zero (1995)   (Art Director (絵師))
Tengai Makyō: Fūun Kabuki Den (1993)   (Illustrator (絵師))
Tengai Makyō II: Manjimaru (1992)   (Character Design)
Tengai Makyō: Ziria (1989)   (Character Design)
 

Video/Cinematics

Tengai Makyō: Daiyon no Mokushiroku: The Apo... (1997)   (Supervisor (監修))
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.