Shōichirō Akaboshi

Also Known As

  • Shouitiro Akaboshi

Game Credits

Audio

Kabuki Klash (1995)   (Gokuraku)
Tengai Makyō: Fūun Kabuki Den (1993)   (Gokuraku (極楽))
Tengai Makyō II: Manjimaru (1992)   (Tarō Gokuraku (極楽 太郎))
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.