Yoshio Kawai

Game Credits

Audio

Summon Night (2000)   (Stout (スタウト))
Hokuto no Ken (1995)   (Xenos (ゼノス))
Shin Onryō Senki (1995)   (Hidetaka Yamamoto (山本 秀峰))
3x3 Eyes: Sanjiyan Henjō (1994)   (Casella (カセラ))
Himitsu no Hanazono (1993)   (Kenzō Tsuzuki (都筑権蔵))
Emerald Dragon (1992)   (Khosrow (ホスロウ))
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.