Takao Kimura

Game Credits

Art/Graphics

Tenerezza (2003)   (Face Graphics (フェイスグラフィック))
Yu-No: Kono Yo no Hate de Koi o Utau Shōjo (1996)   (Graphics (グラフィック))
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.