Shinji Takao

Game Credits

Art/Graphics

Yū Yū Hakusho: Yami Shōbu!! Anko... (1993)   (Designer)
Hihō Densetsu: Chris no Bōken (1991)   (Design (デザイン))
 


Developer Biography

There is no biography on file for this developer.