Mikko Tarmia

Portraits

Mikko Tarmia at his studio (April 2007)