User review spotlight: Ultima IV: Quest of the Avatar (DOS)

Hiroyuki Itou

<< Previous   Next >>

Hiroyuki Itou (portrait from SquareHaven.com)
Hiroyuki Itou (portrait from SquareHaven.com)


Contributed by CesarMFM (1053) on Jan 06, 2008.