Cynthia Hamilton

<< Previous    Next >>

Photograph taken around 1990. Source: Lakers Vs. Celtics (Sega
Genesis version manual).
Photograph taken around 1990. Source: Lakers Vs. Celtics (Sega Genesis version manual).


Contributed by Foxhack (17048) on Feb 09, 2007.