Hiroshi Yamauchi

Portraits

Shoshinkai Exhibition, Tokyo (1995)