New Release: If you miss RPGs like Baldur's Gate, today has good news! Pillars of Eternity has been released and is available on GOG DRM-Free

Forum Search  
View Mode: flat

Message Author Date
Matt Neuteboom Jul 31, 2007
DJP Mom Jul 31, 2007
Robin Heckathorn Aug 07, 2007
mobiusclimber Sep 18, 2007
Trixter Aug 19, 2007
WildKard Aug 19, 2007
Trixter Aug 20, 2007
WildKard Aug 20, 2007
DJP Mom Aug 20, 2007
St. Martyne Aug 20, 2007
Happy Rabbi Aug 20, 2007
gamewarrior Jun 26, 2007
tarmo888 Jun 26, 2007
Dr. M. "Schadenfreude" Von Katze Jun 27, 2007
Scott Monster Jun 27, 2007
WildKard Jun 29, 2007
Guy Chapman Jun 27, 2007
gamewarrior Jun 27, 2007
Indra is here Jun 27, 2007
DJP Mom Jun 27, 2007
Indra is here Jun 27, 2007
Maw Jun 27, 2007
Indra is here Jun 28, 2007
Maw Jun 29, 2007
DJP Mom Jun 29, 2007
chirinea Jun 28, 2007
chirinea Jun 28, 2007
Indra is here Jun 28, 2007
Ace of Sevens Jun 29, 2007
chirinea Jun 29, 2007
Indra is here Jun 30, 2007
Doppelgamer Jul 03, 2007
Indra is here Jul 03, 2007
john  stewart Aug 11, 2007
Zovni Aug 11, 2007
DJP Mom Aug 12, 2007
Pseudo_Intellectual Aug 12, 2007
Foxhack Aug 12, 2007
Cor 13 Aug 12, 2007
Pseudo_Intellectual Aug 12, 2007
Indra is here Aug 12, 2007
Indra is here Aug 12, 2007
Donatello Aug 12, 2007
Ace of Sevens Aug 12, 2007
DJP Mom Aug 12, 2007