Become a Patron to help us improve MobyGames!

Akagawa Jirō Mystery: Tsuki no Hikari - Shizumeru Kane no Satsujin (Nintendo DS)

Nintendo DS
Packaging : DS Case
Country : Japan Japan
Akagawa Jirō Mystery: Tsuki no Hikari - Shizumeru Kane no Satsujin Nintendo DS Front Cover

Front Cover

Akagawa Jirō Mystery: Tsuki no Hikari - Shizumeru Kane no Satsujin Nintendo DS Back Cover

Back Cover

Akagawa Jirō Mystery: Tsuki no Hikari - Shizumeru Kane no Satsujin Nintendo DS Media

MediaInformation contributed by MAT (66286)