User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users Say

Platform Votes Score
Linux Awaiting 5 votes...
Macintosh Awaiting 5 votes...
Windows Awaiting 5 votes...


Critic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
80
WindowsHrej! (Jul 24, 2008)
Zkrátka a dobře, času moc nezbývá a vám se musí podařit propojit řídící jednotky s kryo kójemi – to aby se posádka mohla probudit a radovat z nové planety. Bude zapotřebí především hbitě skákat, unikat zblázněným strojům (na motorové myši na klíček dejte obzvláště pozor!) a sbírat přesně tvarované předměty, jež vyžaduje každá z řídících jednotek, každá jinak tvarovaný. Vesmírná loď je rozlehlá, tak se nedivte, až se vám ze všech těch chodeb a průlezů zamotá šiška. Ale co naplat, hledat je třeba! Dyť, kdo jiný spasí lidstvo, než já-robot?