User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users SayCritic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
55
Power Unlimited (Jun, 1994)
De mogelijkheden van de Amiga CD-32 zijn hier grotendeels onbenut gebleven. De joypad is ongeschikt voor het spelen van voetbalspellen en de spelers zijn veel te klein. Bovendien is het geluid beroerd en is de reactietijd van de computer veel te traag.