Silent Hill: The Arcade Credits (Arcade)

missing cover art
Genre
Perspective
Gameplay
Narrative
...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Silent Hill: The Arcade Credits

Credits

Executive ProducerKatsunori Okita
ProducersShigenobu Matsuyama, Kazuya Tominaga
DirectorsHiroyuki Ashida, Tatsumi Sugiura
PlanningAkihito Kawanishi, Takahiro Mori, Shinji Kawata, Yuichi Nagumo
ProgramJunichi Kawai, Shigenao Kawai, Yuki Ōta, Shintaro Minamino, Shuichi Katsura, Kuniharu Kobayashi, Kazuhiro Kanda
Program Technical SupportShintaro Osato, Masayoshi Kato, Shintarou Kubota
Art DirectionTsutomu Kitazawa
DesignYuko Yoneyama, Daisuke Amakawa, Takashi Yokoya, Akitoyo Narasako, Shinobu Kawai, Noriaki Isogai, Taiki Hirooka, Atsushi Hashimoto, Shogo Shimosawa, Kyōsei Masaki, Chiaki Omote, Hideo Takagi, Yasutaka Kaneshige, Kazuya Satō, Kenji Tanaka, Yuji Sato, Makoto Yamamoto, Hirokazu Tabata
Design SupportKen Shimomura, Takahiko Shimada, Masahiro Yokoyama, Masaya Kamiyama, Yuri Kamikubo
Sound ProducerMasahiro Ikariko
SoundMasayuki Maruyama, Jun Ito
Hard EngineersTakahiko Daijo, Yasunari Aizawa, Yoriyoshi Matsushita
Mechanical EngineersKoki Atobe, Takahiro Ozawa, Satoshi Joko
Industrial DesignerKensaku Yoshida
Product DesignersHiroshi Komatsu, Takeshi Noguchi
Manual DesignerMika Sudo
Technology Research Dept.Hajime Takahama, Tetsuya Nitta, Y.M. Harano, Jun Nemoto, Naoya Kihara, Atsushi Fukuda
Pyramidhead_illustrationMasahiro Itō
Special ThanksYoshinobu Morimoto, Akira Yamaoka

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Akira Yamaoka, 66 other games
Atsushi Fukuda, 24 other games
Makoto Yamamoto, 21 other games
Masahiro Ikariko, 16 other games
Mika Sudo, 14 other games
Kenji Tanaka, 14 other games
Yoriyoshi Matsushita, 13 other games
Katsunori Okita, 13 other games
Kazuya Tominaga, 13 other games
Koki Atobe, 10 other games
Hirokazu Tabata, 10 other games
Hiroyuki Ashida, 10 other games
Yasutaka Kaneshige, 10 other games
Atsushi Hashimoto, 10 other games
Tetsuya Nitta, 9 other games
Takashi Yokoya, 9 other games
Kazuya Satō, 9 other games
Hideo Takagi, 9 other games
Masahiro Itō, 8 other games
Daisuke Amakawa, 8 other games
Hajime Takahama, 8 other games
Yoshinobu Morimoto, 7 other games
Naoya Kihara, 7 other games
Chiaki Omote, 7 other games
Masahiro Yokoyama, 7 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Rambo, a group of 14 people
beatmania IIDX 14: GOLD, a group of 9 people
beatmania IIDX 12: HAPPY SKY, a group of 8 people
beatmania IIDX 13: DistorteD, a group of 8 people
Wacky World of Sports, a group of 7 people
beatmania IIDX 15: DJ TROOPERS, a group of 7 people
Tenchu: Dark Secret, a group of 7 people
Blue Dragon, a group of 7 people
El Shaddai: Ascension of the Metatron, a group of 6 people
Phantasy Star Universe, a group of 6 people
Case Closed: One Truth Prevails - The Mirapolis Investigation, a group of 6 people
beatmania IIDX 9th style, a group of 5 people
beatmania IIDX 10th style, a group of 5 people
Tengai Makyō III: Namida, a group of 4 people
Valkyrie Profile 2: Silmeria, a group of 4 people
Jurassic Park III, a group of 4 people
beatmania IIDX 11: IIDX RED, a group of 4 people
Rumble Roses XX, a group of 4 people
Grandia III, a group of 4 people
Demon Chaos, a group of 4 people
Sonic: Unleashed, a group of 3 people
Silent Scope, a group of 3 people
Dance Dance Revolution: Ultramix 2, a group of 3 people
pop'n music: Disney Tunes, a group of 3 people
beatmania IIDX 7th style, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by GTramp (59589)