Congo Bongo Screenshots (Atari 8-bit)

User Screenshots

Atari 8-bit version

Title screen
Options
Game start
Up a few steps
Going up to heaven