User review spotlight: Carmageddon (DOS). Released in 1997.

Wiz Biz (Amstrad CPC)

Wiz Biz Screenshots

Amstrad CPC version

Wiz Biz Amstrad CPC Title screen.

Title screen.

Wiz Biz Amstrad CPC The story.

The story.

Wiz Biz Amstrad CPC What now?

What now?