Cruis'n Exotica Screenshots

User Screenshots

Nintendo 64 version

Title screen.
Main menu.
Choosing the track.
Selecting a vehicle.