Dance Dance Revolution: Club Version - Dreamcast Edition Credits

Dreamcast Staff

DirectorShusa Yaegashi
ProgrammerShusa Yaegashi, Yukihiro Yamazaki
Sound DirectorYuichi Asami (aka U1-ASAMi)
Sound DesignerMasafumi Sekiguchi
Sound ProgrammerAtsumu Miyazawa
Product DesignerMichiko Tokoro
PromotionYoshiko Yagi, Yoko Sekiguchi
Special ThanksToshitaka Izumida, Norio Kawamoto, Masayuki Kushi, Rieko Komatsubara, Toshiharu Furukawa, Hirotaka Ishikawa, Akinori Tamura, Yasumi Takase, Nishibori Taquashi, Kei Nagaoka (K. Nagaoka), Yoshiko Wada, Yumi Yoshida, Nobuhiko Matsufuji, Noboru Sakaue
ProducerMikio Saitou (aka Metal Yuhki)
Grand ProducerMichihiro Ishizuka

DanceDanceRevolution 2ndMIX CLUB VERSION STAFF

DirectorKazuya Takahashi
ProgrammerYusuke Kitakaze, Tadashi Kitagawa, Yoshihiko Narita, Takahiro Ohashi
DesignerEiichi Yoshioka, Yukiko Mizo, Tomohiro Ota, Takashi Inubushi, Akira Iizumi, Kanako Yonezawa, Masafumi Yoshida, Masahiko Oda
SoundNaoki Maeda, Hideaki Shikama
Mechanical DesignerToyozo Maki, Yoshiyuki Ishikawa, Yoshinobu Kitami
Hardware DesignerToyofumi Kitano, Masahiko Kami, Hajime Kawashima, Hiroki Honda
Product DesignerTakashi Nishimura, Masayuki Uematsu, Kenji Fujinaka, Hideaki Minoda
Support StaffTadashi Minamino, Takeshi Tomioka, Shōhei Shimokawa
ProducerYoshihiko Ōta
Grand ProducerFumiaki Tanaka

beatmania 2DX substream STAFF / CLUB VERSION2 STAFF

ProducerKoji Okamoto
Executive DirectorSeiji Higurashi
DirectorTadao Kageyama
PlannerTadao Kageyama
Sound DirectorTakayuki Ishikawa
Sound SuperviserReo Nagumo
ProgrammerTadao Kageyama
Chief Visual DesignerGyo Eguchi
CG DesignerGoli Matsumoto, Gyo Eguchi, Tomochika Moroe, Hajime Yashiro (KCEJ WEST)
Video EditorGyo Eguchi
3DCG DesignerYuji Takahashi, Gyo Eguchi
Hard EngineerYoshitaka Yamama
Mechanical EngineerHachitaro Sato, Takeshi Yamazaki
Sound ProgrammerYōhei Shimizu
Sound Data AnalyzerHiroki Koga, Kiyotaka Sugimoto, Mitsukuni Murayama, Jun Wakita, Masashi Watanabe
ComposerHiroshi Watanabe (aka NITE SYSTEM), Hiroshi Watanabe (aka QUADRA), Where2, Hiroyuki Tōgo, Toshiyuki Kakuta, Hiroshi Takeyasu, Reo Nagumo, Takehiko Fujii, Tomomi Ohta, Takayuki Ishikawa
Graphic DesignerNoriyuki Yokoki
DancerHideyuki Omuro, Tatsuya Nishi, Miho Tanaka (Brown sugar), Rie Murai (Brown sugar), Megumi Miyao (Brown sugar)
ModelLuke & Michiru, STAFF of BEMANI Dept.

.

.BEMANI™
DanceDanceRevolution 2ndMIX, dj II DX
.   KCET
(C)KONAMI & KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT TOKYO, ALL RIGHTS RESERVED

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Michihiro Ishizuka, 58 other games
Fumiaki Tanaka, 49 other games
Hirotaka Ishikawa, 46 other games
Nobuhiko Matsufuji, 45 other games
Kazuya Takahashi, 37 other games
Hajime Yashiro, 36 other games
Masashi Watanabe, 35 other games
Hiroshi Takeyasu, 35 other games
Hiroyuki Tōgo, 34 other games
Naoki Maeda, 34 other games
Yoshihiko Ōta, 31 other games
Toshiyuki Kakuta, 30 other games
Takayuki Ishikawa, 30 other games
Hideaki Shikama, 30 other games
Yoko Sekiguchi, 26 other games
Norio Kawamoto, 25 other games
Atsumu Miyazawa, 22 other games
Koji Okamoto, 20 other games
Mikio Saitou, 20 other games
Yukihiro Yamazaki, 20 other games
Yuichi Asami, 20 other games
Takashi Nishimura, 19 other games
Jun Wakita, 18 other games
Tadao Kageyama, 18 other games
Masafumi Sekiguchi, 17 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Dance Dance Revolution: 2nd Mix, a group of 48 people
Dance Dance Revolution: 3rd Mix, a group of 41 people
Dance Dance Revolution: 4th Mix, a group of 36 people
Dance Dance Revolution, a group of 36 people
Dance Dance Revolution: Extra Mix, a group of 34 people
Dance Dance Revolution: Konamix, a group of 34 people
Dance Dance Revolution: 5th Mix, a group of 30 people
Dance Dance Revolution: Extreme, a group of 26 people
DDRMAX Dance Dance Revolution, a group of 26 people
DDRMAX 2: Dance Dance Revolution, a group of 26 people
Dance Dance Revolution: Ultramix 2, a group of 23 people
Dancing Stage Fusion, a group of 23 people
beatmania IIDX 11: IIDX RED, a group of 18 people
beatmania IIDX 3rd style, a group of 17 people
beatmania 6thMIX + Core Remix, a group of 17 people
beatmania Append 4th Mix: The Beat Goes On, a group of 16 people
beatmania IIDX 10th style, a group of 16 people
beatmania IIDX 4th style: new songs collection, a group of 16 people
beatmania IIDX 5th style: new songs collection, a group of 16 people
beatmania IIDX 6th style: new songs collection, a group of 16 people
beatmania IIDX 9th style, a group of 16 people
beatmania Append 5th Mix: Time to get Down, a group of 15 people
Dance Dance Revolution: Disney Mix, a group of 15 people
Dancing Stage: featuring Dreams Come True, a group of 15 people
beatmania IIDX 15: DJ TROOPERS, a group of 15 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (122759)