Moby Poll: Do you pre-order games, buy at launch, or wait?

Baoxiao Duobiqiu (DOS)

Baoxiao Duobiqiu Screenshots

DOS version

Baoxiao Duobiqiu DOS Introduction

Introduction

Baoxiao Duobiqiu DOS Copy protection

Copy protection

Baoxiao Duobiqiu DOS Main menu

Main menu

Baoxiao Duobiqiu DOS Select team

Select team

Baoxiao Duobiqiu DOS Select scenario

Select scenario

Baoxiao Duobiqiu DOS Shop

Shop

Baoxiao Duobiqiu DOS In-game

In-game