Shinobi Screenshots (DOS)

Screenshot 3 of 12

Shinobi DOS Kick his ass and rescue the hostage

Kick his ass and rescue the hostage


Contributed by Macintrash (2462) on Jul 03, 2000.