Star Trek: The Kobayashi Alternative Screenshots (DOS)

Screenshot 1 of 3

Star Trek: The Kobayashi Alternative DOS Title screen

Title screen


Contributed by Belboz (6583) on Aug 02, 2000.