What is your position on crowd funded games? (e.g., Kickstarter, Early Access on Steam)

Xianjian Qixia Zhuan (DOS)

<< Previous   | Shot 1 of 5, return to thumbnail page |    Next >>

Screenshot: Title Screen
Xianjian Qixia Zhuan DOS Title Screen
Contributed by husarb (10) on Jun 01, 2013.