JoJo's Bizarre Adventure Credits (Dreamcast)

Teen
ESRB Rating
Genre
Perspective
Art
Gameplay
Misc
69
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
3.8
User Score
5 point score based on user ratings.

JoJo's Bizarre Adventure Credits

Jojo Venture

PlannerShinichirō Obata, Yoshifumi Fukuda, Mamoru Ōhashi
ProgrammerTomohiro Ueno, Batayon, Hideo Sakao (Hdo), Tatsumi Kimoto (Dress), Yoshinobu Inada (Ine), Masahito Ohya (Oh!Ya!), Yoji Mikami
Scroll DesignYumiko Nakatsuka (Nakatsuka), Hisashi Kisanuki (Kisabon), Chie Morisaki, Takatoshi Inoue (Inoyan), Atsushi Kanno (Kanno), Yamasan, Masanori Kajita (Kajita)
Object DesignTakashi Hayashi (BallBoy), Q Kyoku (Q), Kaname Fujioka (Kaname), Tsuyoshi Nagayama (Tsuyoshi), Norihide Fujii (credited as Fujii&Peliko), Hiroshi Yūgen (AHOGEN hiroshi ), Hiroyuki Nara (Narancia), Tatsuya Ōshima, Yoshihiro Goda, Shinya Miyamoto, Mizuho Kageyama (Mizuho), Misao Katagari
Design WorkSatoshi Ukai (Ukabin), Shinichiro Sakomizu (Sakomizu), Da Uchi
Music ComposeYūko Takehara, Setsuo Yamamoto
Sound DesignTakeshi Kitamura (Moe T), Masayuki Endo
Voice ActorsHisao Egawa, Tōru Ōkawa, Yoshitada Otsuka, Yuji Kishi, Tsutomu Tareki, Isshin Chiba, Takashi Nagasako, Miki Nagasawa, Mitsuaki Madono, Kiyoyuki Yanada
Special ThanksTakuya Shiraiwa, Maki Yoshiura, Erik Suzuki, Dan Okada, Chris Ryu Tang, Manatee, Eiichiro Sasaki, Yuji Matsumoto, Wataru Kondo
ProducerKouji Nakajima
General ProducerNoritaka Funamizu
Executive ProducerYoshiki Okamoto

Jojo's Bizarre Adventure

PlannerShinichirō Obata, Yoshifumi Fukuda, Mamoru Ōhashi, Koji Shimizu
ProgrammerTomohiro Ueno, Batayon, Hideo Sakao, Tatsumi Kimoto, Yoshinobu Inada, Masahito Ohya (Oh!Ya!), Yoji Mikami
Scroll DesignYumiko Nakatsuka (Nakatsuka), Hisashi Kisanuki (Kisabon), Chie Morisaki, Takatoshi Inoue (Inoyan), Atsushi Kanno (Kanno), Yamasan, Masanori Kajita, Takashi Fujiwara
Object DesignTakashi Hayashi (Ball Boy), Q Kyoku (Q), Kaname Fujioka (Kaname), Tsuyoshi Nagayama (Tsuyoshi), Norihide Fujii (Fujii & Peliko), Hiroshi Yūgen (AHOGEN hiroshi ), Hiroyuki Nara (Narancia), Tatsuya Ōshima, Yoshihiro Goda, Shinya Miyamoto, Mizuho Kageyama (Mizuho), Misao Katagari, Masaru Nishimura, Tomohiko Ohsumi
Design WorkSatoshi Ukai, Shinichiro Sakomizu (Sakomizu), Da Uchi
Music ComposeYūko Takehara, Setsuo Yamamoto
Sound DesignTakeshi Kitamura (Moe T), Masayuki Endo
Voice ActorsHisao Egawa, Tōru Ōkawa, Yoshitada Otsuka, Yuji Kishi, Tsutomu Tareki, Isshin Chiba, Takashi Nagasako, Miki Nagasawa, Mitsuaki Madono, Kiyoyuki Yanada, Sho Hayami, Yoshito Yasuhara, Shinichirō Obata
Special ThanksTakuya Shiraiwa, Maki Yoshiura, Erik Suzuki, Dan Okada, Chris Ryu Tang, Manatee, Eiichiro Sasaki, Yuji Matsumoto, Wataru Kondo
ProducerKouji Nakajima
General ProducerNoritaka Funamizu
Executive ProducerYoshiki Okamoto

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshiki Okamoto, 122 other games
Noritaka Funamizu, 102 other games
Takashi Nagasako, 92 other games
Hisao Egawa, 78 other games
Satoshi Ukai, 76 other games
Tōru Ōkawa, 66 other games
Takuya Shiraiwa, 59 other games
Erik Suzuki, 57 other games
Sho Hayami, 51 other games
Kiyoyuki Yanada, 47 other games
Setsuo Yamamoto, 43 other games
Masayuki Endo, 42 other games
Shinichiro Sakomizu, 37 other games
Yoji Mikami, 34 other games
Kouji Nakajima, 33 other games
Isshin Chiba, 32 other games
Takashi Hayashi, 30 other games
Mizuho Kageyama, 28 other games
Tomohiro Ueno, 27 other games
Shinya Miyamoto, 27 other games
Mitsuaki Madono, 25 other games
Hisashi Kisanuki, 22 other games
Takeshi Kitamura, 22 other games
Yūko Takehara, 22 other games
Miki Nagasawa, 21 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

JoJo's Venture, a group of 53 people
Capcom vs. SNK Pro, a group of 20 people
Capcom vs. SNK, a group of 20 people
Street Fighter III: Double Impact, a group of 18 people
Darkstalkers 3, a group of 18 people
Street Fighter Alpha 3, a group of 18 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 17 people
Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, a group of 16 people
Jojo no Kimyō na Bōken: Ōgon no Kaze, a group of 13 people
Street Fighter III: New Generation, a group of 13 people
Street Fighter Collection, a group of 13 people
Project Justice, a group of 13 people
Street Fighter III: 3rd Strike, a group of 13 people
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, a group of 12 people
Marvel vs. Capcom 2, a group of 12 people
Red Earth , a group of 11 people
Pocket Fighter, a group of 11 people
X-Men vs. Street Fighter, a group of 11 people
Street Fighter III: 2nd Impact - Giant Attack, a group of 11 people
Mega Man 2: The Power Fighters, a group of 10 people
Devil May Cry: HD Collection, a group of 10 people
Resident Evil: Outbreak, a group of 10 people
Battle Circuit, a group of 10 people
Monster Hunter, a group of 10 people
auto modellista, a group of 10 people

Credits for this game were contributed by crbr (2021), リカルド・フィリペ (110151), ryanbus84 (17148) and Freeman (41802)