New Release: Pillars of Eternity, a new RPG perfect for fans of Baldur's Gate and Icewind Dale!

JoJo's Bizarre Adventure (Dreamcast)

73
MobyRank
100 point score based on reviews from various critics.
3.9
MobyScore
5 point score based on user ratings.

JoJo's Bizarre Adventure Credits

Jojo Venture

PlannerObata Shinichiro, Yoshifumi Fukuda, Mamoru Ōhashi
ProgrammerTomohiro Ueno, Batayon, Hideo Sakao (Hdo), T. Kimoto (Dress), Yoshinobu Inada (Ine), Oh!Ya!, Yoji Mikami
Scroll DesignNakatsuka, Kisabon, Chie Morisaki, Inoyan, Kanno, Yamasan, Kajita
Object DesignBallBoy, Q, Kaname, Tsuyoshi, Norihide Fujii (credited as Fujii&Peliko), Ahogen Hitoshi, Narancia, Tatsuya Ōshima, Yoshihiro Goda, Shinya Miyamoto, Mizuho, Misao Katagari
Design WorkSatoshi Ukai (Ukabin), Sakomizu , Da Uchi
Music ComposeYūko Takehara, Setsuo Yamamoto
Sound DesignMoe T, Masayuki Endō
Voice ActorsEgawa Isao, Ohkagawa Tohru, Yoshitada Ōtsuka, Kishi Yuji, Tareki Tsutomo, Chiba Iishin, Takashi Nagasako, Miki Nagasawa, Madono Mitsuaki, Kiyoyuki Yanada
Special ThanksTakuya Shiraiwa, Maki Yoshiura, Erik Suzuki, Dan Okada, Chris Ryu Tang, Manatee, Eiichiro Sasaki, Yuji Matsumoto, Wataru Kondo
ProducerKouji Nakajima
General ProducerNoritaka Funamizu
Executive ProducerYoshiki Okamoto

Jojo's Bizarre Adventure

PlannerObata Shinichiro, Yoshifumi Fukuda, Mamoru Ōhashi, Koji Shimizu
ProgrammerTomohiro Ueno, Batayon, Hideo Sakao, T. Kimoto, Yoshinobu Inada, Oh!Ya!, Yoji Mikami
Scroll DesignNakatsuka, Kisabon, Chie Morisaki, Inoyan, Kanno, Yamasan, Masanori Kajita, Takashi Fujiwara
Object DesignBallBoy, Q, Kaname, Tsuyoshi, Fujii&Peliko, Ahogen Hitoshi, Narancia, Tatsuya Ōshima, Yoshihiro Goda, Shinya Miyamoto, Mizuho, Misao Katagari, Masaru Nishimura, Tomohiko Ohsumi
Design WorkSatoshi Ukai, Sakomizu , Da Uchi
Music ComposeYūko Takehara, Setsuo Yamamoto
Sound DesignMoe T, Masayuki Endō
Voice ActorsEgawa Isao, Ohkagawa Tohru, Yoshitada Ōtsuka, Kishi Yuji, Tareki Tsutomo, Chiba Iishin, Takashi Nagasako, Miki Nagasawa, Madono Mitsuaki, Kiyoyuki Yanada, Shō Hayami, Yoshito Yasuhara, Obata Shinichiro
Special ThanksTakuya Shiraiwa, Maki Yoshiura, Erik Suzuki, Dan Okada, Chris Ryu Tang, Manatee, Eiichiro Sasaki, Yuji Matsumoto, Wataru Kondo
ProducerKouji Nakajima
General ProducerNoritaka Funamizu
Executive ProducerYoshiki Okamoto

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshiki Okamoto, 84 other games
Noritaka Funamizu, 69 other games
Satoshi Ukai, 64 other games
Takashi Nagasako, 56 other games
Erik Suzuki, 46 other games
Takuya Shiraiwa, 44 other games
Setsuo Yamamoto, 31 other games
Kiyoyuki Yanada, 30 other games
Kouji Nakajima, 29 other games
Shō Hayami, 24 other games
Shinya Miyamoto, 20 other games
Yoji Mikami, 17 other games
Yūko Takehara, 16 other games
Tomohiro Ueno, 16 other games
Chie Morisaki, 15 other games
Miki Nagasawa, 13 other games
Masaru Nishimura, 13 other games
Chris Ryu Tang, 12 other games
Dan Okada, 11 other games
Tomohiko Ohsumi, 10 other games
Takashi Fujiwara, 10 other games
Norihide Fujii, 9 other games
Masayuki Endō, 9 other games
Eiichiro Sasaki, 9 other games
Yuji Matsumoto, 9 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Street Fighter Alpha 3, a group of 13 people
Capcom vs. SNK Pro, a group of 13 people
Capcom vs. SNK, a group of 13 people
Project Justice, a group of 11 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 11 people
Pocket Fighter, a group of 10 people
Jojo no Kimyō na Bōken: Ōgon no Kaze, a group of 10 people
Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, a group of 10 people
Power Stone 2, a group of 10 people
Street Fighter III: Double Impact, a group of 10 people
Street Fighter III: 3rd Strike, a group of 9 people
Marvel vs. Capcom 2, a group of 9 people
Devil May Cry HD Collection, a group of 9 people
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, a group of 8 people
Rival Schools, a group of 8 people
Darkstalkers 3, a group of 8 people
Resident Evil: Outbreak, a group of 7 people
Mega Man 8: Anniversary Edition, a group of 7 people
Mega Man X4, a group of 7 people
Power Stone, a group of 7 people
Magical Tetris Challenge, a group of 7 people
Devil May Cry 2, a group of 7 people
Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams, a group of 7 people
auto modellista, a group of 7 people
Strider 2, a group of 6 people

Credits for this game were contributed by crbr (2113) and りき Hideto (19672)