Advertising Blurbs

www.xbox.com:
  The sequel to the critically acclaimed, squad-based/real-time tactical combat game, Full Spectrum Warrior™: Ten Hammers delivers the most authentic and realistic infantry combat experience ever. As Squad Leader, coordinate the actions of multiple infantry squads, leading them through more than 12 levels of intense action.

  Use authentic combat tactics to command your squad as you battle enemies with an explosive arsenal of weapons, high-tech military equipment and new controllable mechanized units. New advanced squad controls give you more in-depth tactical command over your squad as you lead them through a variety of realistic combat missions.

  With all-new multiplayer modes, go online and team up with a friend intwo player co-op or go head-to-head with up toeight players through a variety of new adversarial and team-based objective missions.

  • Innovating gaming experience: Combining intense squad based combat and real-time tactical action, Full Spectrum Warrior™: Ten Hammers delivers the most authentic and realistic infantry combat experience ever.
  • New squad controls:Independently control scoutand buddy teams, give orders to one team while controlling another, andenter buildings and position sniper teams.
  • Advanced AI: Engage a reactive enemy that responds realistically to combat situations.
  • Expansive level design: Non-linear stages have multiple pathways to accomplish objectives.
  • Multiplayer experience: Play co-op and adversarial (Coalitions vs. Opfor) online multiplayer modes.

  Contributed by havoc of smeg (22319) on Sep 14, 2010.

THQ official site - www.thq.com:
  Sequel to the critically acclaimed squad-based/real-time tactical combat game, Full Spectrum Warrior: Ten Hammers takes the brand's innovative and authentic military gaming experience to the next level with new features in every aspect of the game.

  As squad leader, coordinate the actions of multiple infantry squads, leading them through a variety of hostile environments. An intuitive control scheme allows you to control your squads in real-time as you outthink, outmaneuver and outgun enemies through over 12 levels of intense combat. Utilize authentic combat tactics as you battle enemies with an explosive arsenal of weapons, high-tech military equipment and new controllable mechanized units. With an enhanced multiplayer mode, go online and battle friends through a variety of new adversarial and team-based objective missions.
  • Innovative genre-blending gameplay experience - combining squad-based combat and real-time tactical action - delivering the most authentic and realistic infantry combat experience ever.

  • Intense Squad Based Combat - Battle enemies with an explosive arsenal of weapons and equipment - all based on real-world military weaponry including machine guns, grenade launchers and sniper rifles - or call in air-strikes from helicopter guns ships and mortar stations.

  • Authentic Military Gaming Experience - Utilize real-world combat tactics to command your infantry squads - ranging from US Light Infantry Squads and US Ranger Forces to Multi-National Coalition Forces - taking on a variety of combat missions through hostile warzones.

  • New features include the ability to control mechanized units (ie Bradley Tanks, Armored Humvees) and the ability to enter interior environments and position sniper teams.

  • Command Responsibility - The lives of your squad members lie in your every movement and decision. With the in-game replay video system, you can review your squad's movements and actions, learning from your mistakes.

  • Online Multiplayer - Go Online for a variety of multiplayer modes including Co-Op and Adversarial. Go head-to-head with friends or team up for objective based missions

  • Developed by Pandemic Studios (Star Wars: Battlefront, Mercenaries and Destroy All Humans)

   • Contributed by UV (7214) on Jun 26, 2007.

   CD Projekt official site (Polish distributor) - www.gram.pl:
    Full Spectrum Warrior: Ten Hammers to druga część innowacyjnej i jednej z najlepszych gier 2004 roku. W nowej odsłonie otrzymujemy wiele zupełnie nowych możliwości. Do dyspozycji gracza wreszcie oddano pojazdy zmechanizowane. Ponadto dowodzenie, oprócz amerykańskich oddziałów, można objąć również nad wojskami koalicji międzynarodowej. Dodatkowo poprawiono możliwość walki wewnątrz budynków. Podobnie jak poprzednia pozycja, gra bazuje na autentycznym programie szkoleniowym wykorzystywanym przez Armię Amerykańską! Dzięki temu każdy aspekt gry odznacza się ogromną autentycznością i zgodny jest z dzisiejszymi realiami walki.
    • Gra oparta na autentycznym programie szkoleniowym amerykańskiej piechoty.
    • Możliwość wykorzystania wsparcia z powietrza.
    • Możliwość sterowania czołgami i innymi pojazdami zmechanizowanymi.
    • Podziel swój zespół na grupki dwuosobowe i zmniejsz ryzyko wpadnięcia w zasadzkę.
    • Możliwość gry wieloosobowej, także w trybie współpracy.
    • Wyposażenie żołnierzy jest wzięte wprost ze świata realnego.
    • Bardzo zawansowana sztuczna inteligencja - można być pewnym, że terroryści-samobójcy, mimo, że raz przegonieni przez nas oddział wrócą!
    • Budynki i przeszkody terenowe można wykorzystywać jako punkty strzeleckie dla snajperów.
    • Duże możliwości kierowania ogniem żołnierzy.
    • Profesjonalna polska wersja językowa przygotowana przez firmę CD Projekt.

    Contributed by UV (7214) on Jun 26, 2007.