F-Zero: Maximum Velocity Credits

Credits

Executive Producer Hiroshi Yamauchi
Producers Takehiro Izushi, Hitoshi Yamagami
Director Kazunobu Shimizu
Lead Designer Kazunobu Shimizu
Main Programmer Tomohito Ito
Programmers Hidetaka Saneshige, Yoshihiro Kurisu
Program Supervisors Hitoshi Yamagami, Yoshinori Katsuki, Takahiro Harada
Machine Designers Taro Matsuishi, Mutsumi Fukuyama, Yuko Kimura, Kazunobu Shimizu
Scene Designers Takashi Koyama, Yuko Kimura, Kazunobu Shimizu
Course Designer Kazunobu Shimizu
Design Manager Takashi Koyama
Layout Designers Kazunobu Shimizu, Takashi Koyama, Taro Matsuishi, Mutsumi Fukuyama, Yuko Kimura
Pilot Character Designer Yasuo Inoue
Sound Composition Masaru Tajima, Mitsuteru Furukawa, Naoto Ishida
Sound Effects Engineer Mitsuteru Furukawa
Manual Designer Yasuo Inoue
Special Thanks Ayako Hyuga, Azusa Tajima, Kenichi Sugino, Keiko Sekine, Masahito Miyake, Masao Yamamoto, Nobuhito Koganezawa (as Nobuto Koganezawa), Satoshi Matsumura, Takeshi Furuta, Yoshio Hongo, Sakae Yamazaki
Super Mario Club (Debug) Naofumi Terazono, Fumiaki Shimada, Kouichi Torii, Yasunori Shibayama, Koji Kano, Tsunahiro Sakami, Masami Kato, Masakazu Mituhashi, Ikuko Kuroda, Jun Maehara, Kuniharu Naitou, Takuya Inoue, Tomoko Yuasa, Yuhei Adachi, Kenichi Ashida, Shintaro Sato, Hifumi Miyazaki
North American Localization Tim O'Leary, William Trinen
Localization Management Jeff Miller, Leslie Swan
Testing & Debug Michael Kelbaugh, Todd Buechele, NOA Debug Staff
NOA Special Thanks Minoru Arakawa, Mike Fukuda

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Leslie Swan, 216 other games
Hiroshi Yamauchi, 195 other games
Jeff Miller, 181 other games
Hitoshi Yamagami, 153 other games
Tim O'Leary, 139 other games
William Trinen, 122 other games
Mike Fukuda, 112 other games
Minoru Arakawa, 72 other games
Yasuo Inoue, 69 other games
Michael Kelbaugh, 63 other games
Takehiro Izushi, 62 other games
Mitsuteru Furukawa, 44 other games
Takahiro Harada, 43 other games
Masao Yamamoto, 35 other games
Masaru Tajima, 32 other games
Azusa Tajima, 27 other games
Tomohito Ito, 26 other games
Todd Buechele, 25 other games
Naofumi Terazono, 20 other games
Kazunobu Shimizu, 17 other games
Takuya Inoue, 15 other games
Takeshi Furuta, 14 other games
Yoshinori Katsuki, 14 other games
Sakae Yamazaki, 11 other games
Kenichi Sugino, 11 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Pokémon Puzzle Challenge, a group of 12 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 11 people
Advance Wars, a group of 11 people
Dr. Mario 64, a group of 10 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 10 people
Fire Emblem, a group of 10 people
Metroid: Zero Mission, a group of 9 people
Golden Sun, a group of 9 people
WarioWare: Touched!, a group of 8 people
Teleroboxer, a group of 8 people
Mario Party 3, a group of 8 people
Metroid Fusion, a group of 8 people
F-Zero: GP Legend, a group of 8 people
Kirby Tilt 'n' Tumble, a group of 8 people
Paper Mario, a group of 8 people
Mario's Tennis, a group of 8 people
Advance Wars: Dual Strike, a group of 7 people
Tetris Attack, a group of 7 people
Wario Land: Super Mario Land 3, a group of 7 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 7 people
Fire Emblem: The Sacred Stones, a group of 7 people
WarioWare: Twisted!, a group of 7 people
Mario Tennis, a group of 7 people
Metroid Prime, a group of 7 people
Game & Watch Gallery 4, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by Freeman (42164)