Fire Emblem: The Sacred Stones Credits

Staff

Executive ProducerSatoru Iwata
ProducersTōru Narihiro, Hitoshi Yamagami
Product ManagerKenji Imai
DirectorsSachiko Wada, Taiki Ubukata, Kentaro Nishimura
CoordinatorsRyuichiro Koguchi, Toyohisa Tanabe, Yoshimasa Arita
Main ProgramHiroyuki Fujiwara
ProgramMakoto Katayama, Junzo Akatsuka, Kensaku Fujita
Program SupportYuji Ohashi, Takanori Hino
ScenarioKouhei Maeda
Scenario SupportSachiko Wada, Taiki Ubukata, Kenji Matsuura, Ikuko Mikami, Naomi Masuda
Main Design Face DesignSachiko Wada
Graphic DesignRyou Hirata, Kyouko Kasuga, Daisuke Izuka, Yuji Nakamoto, Erina Makino, Shiho Tsutsuji, Yoshimori Aisaka, Tomoko Fukumoto, Toshifumi Onishi, Shuya Takaoka, Shuichi Kajihara, Naoki Fukuda, Katsuyoshi Koya, Satoshi Kashiwa, Mitsuyasu Nomoto
Graphic SupportToshiyuki Nagahara
LayoutMakoto Shimojo
Opening & Ending DemoHiroyuki Hayashi
Sound SupervisorYuka Tsujiyoko
Sound CompositionSaki Haruyama, Yoshihiko Kitamura, Yoshito Hirano
Sound EffectsKaoru Kita
ArtworkYasuo Inoue, Kazuya Yoshioka
PublishmentYusuke Kitanishi, Yoshimasa Arita, Ryuta Kaimoto
Special ThanksRyouichi Kitanishi, Kouzou Ikuno, Toshiyuki Nakamura, Masahiro Nakamori, Toshio Sengoku, Taeko Kaneda, Masayuki Horikawa, Masahiro Higuchi, Yoshifumi Yamashita, Yasushi Adachi, Akitomo Tanaka, Norihiko Kawabata, Takashi Hamamura, Masanori Kusumoto, Shuichi Narusawa, Flagship, Super Mario Club

North American Localization

Localization ManagementJeff Miller, Leslie Swan, William Trinen
LocalizationRichard Amtower IV, Ann Lin, Tim O'Leary, Chiko Fukanaga, Thomas Connery, Scot Ritchey
Product TestingYoshinobu Mantani, Kyle Hudson, Sean Egan, Teresa Lillygren, Mika Kurosawa, David Santiago, Jeffrey Storbo
Special ThanksTatsumi Kimishima, Mike Fukuda

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 291 other games
Jeff Miller, 155 other games
Leslie Swan, 150 other games
William Trinen, 116 other games
Hitoshi Yamagami, 93 other games
Mike Fukuda, 93 other games
Kyle Hudson, 79 other games
Teresa Lillygren, 74 other games
Tim O'Leary, 70 other games
Sean Egan, 70 other games
Richard Amtower IV, 64 other games
Mika Kurosawa, 56 other games
Yasuo Inoue, 54 other games
Yoshinobu Mantani, 54 other games
Scot Ritchey, 34 other games
Tatsumi Kimishima, 27 other games
Ryouichi Kitanishi, 27 other games
Toshiyuki Nakamura, 25 other games
Kentaro Nishimura, 21 other games
Ann Lin, 21 other games
Hiroyuki Fujiwara, 20 other games
Kazuya Yoshioka, 20 other games
Thomas Connery, 19 other games
Toshio Sengoku, 17 other games
Yoshihiko Kitamura, 16 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Fire Emblem: Path of Radiance, a group of 36 people
Fire Emblem, a group of 36 people
Fire Emblem: Radiant Dawn, a group of 29 people
Advance Wars: Dual Strike, a group of 28 people
Advance Wars, a group of 24 people
Kirby: Squeak Squad, a group of 22 people
Fire Emblem: Shadow Dragon, a group of 22 people
Advance Wars: Days of Ruin, a group of 21 people
Fire Emblem: Fūin no Tsurugi, a group of 21 people
Paper Mario: The Thousand-Year Door, a group of 19 people
WarioWare: Touched!, a group of 18 people
Pokémon Puzzle Challenge, a group of 17 people
Chibi-Robo!: Plug into Adventure!, a group of 16 people
WarioWare: Twisted!, a group of 15 people
Animal Crossing: Wild World, a group of 15 people
Paper Mario, a group of 15 people
Kirby: Mass Attack, a group of 15 people
Advance Wars 2: Black Hole Rising, a group of 14 people
Mario Party 7, a group of 13 people
Dr. Mario & Puzzle League, a group of 13 people
Mario Kart: Super Circuit, a group of 13 people
Odama, a group of 13 people
Mario Power Tennis, a group of 13 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 12 people
Mario Party 6, a group of 12 people

Credits for this game were contributed by MegamanX64 (15980)