Fire Emblem: The Sacred Stones Credits

Staff

Executive ProducerSatoru Iwata
ProducersTōru Narihiro, Hitoshi Yamagami
Product ManagerKenji Imai
DirectorsSachiko Wada, Taiki Ubukata, Kentaro Nishimura
CoordinatorsRyuichiro Koguchi, Toyohisa Tanabe, Yoshimasa Arita
Main ProgramHiroyuki Fujiwara
ProgramMakoto Katayama, Junzo Akatsuka, Kensaku Fujita
Program SupportYuji Ohashi, Takanori Hino
ScenarioKouhei Maeda
Scenario SupportSachiko Wada, Taiki Ubukata, Kenji Matsuura, Ikuko Mikami, Naomi Masuda
Main Design Face DesignSachiko Wada
Graphic DesignRyou Hirata, Kyouko Kasuga, Daisuke Izuka, Yuji Nakamoto, Erina Makino, Shiho Tsutsuji, Yoshimori Aisaka, Tomoko Fukumoto, Toshifumi Onishi, Shuya Takaoka, Shuichi Kajihara, Naoki Fukuda, Katsuyoshi Koya, Satoshi Kashiwa, Mitsuyasu Nomoto
Graphic SupportToshiyuki Nagahara
LayoutMakoto Shimojo
Opening & Ending DemoHiroyuki Hayashi
Sound SupervisorYuka Tsujiyoko
Sound CompositionSaki Haruyama, Yoshihiko Kitamura, Yoshito Hirano
Sound EffectsKaoru Kita
ArtworkYasuo Inoue, Kazuya Yoshioka
PublishmentYusuke Kitanishi, Yoshimasa Arita, Ryuta Kaimoto
Special ThanksRyouichi Kitanishi, Kouzou Ikuno, Toshiyuki Nakamura, Masahiro Nakamori, Toshio Sengoku, Taeko Kaneda, Masayuki Horikawa, Masahiro Higuchi, Yoshifumi Yamashita, Yasushi Adachi, Akitomo Tanaka, Norihiko Kawabata, Takashi Hamamura, Masanori Kusumoto, Shuichi Narusawa, Flagship, Super Mario Club

North American Localization

Localization ManagementJeff Miller, Leslie Swan, William Trinen
LocalizationRichard Amtower IV, Ann Lin, Tim O'Leary, Chiko Fukanaga, Thomas Connery, Scot Ritchey
Product TestingYoshinobu Mantani, Kyle Hudson, Sean Egan, Teresa Lillygren, Mika Kurosawa, David Santiago, Jeffrey Storbo
Special ThanksTatsumi Kimishima, Mike Fukuda

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 451 other games
Leslie Swan, 216 other games
Jeff Miller, 181 other games
Hitoshi Yamagami, 153 other games
Tim O'Leary, 139 other games
William Trinen, 122 other games
Teresa Lillygren, 120 other games
Sean Egan, 118 other games
Mike Fukuda, 112 other games
Richard Amtower IV, 110 other games
Kyle Hudson, 98 other games
Scot Ritchey, 77 other games
Yasuo Inoue, 69 other games
Tatsumi Kimishima, 64 other games
Mika Kurosawa, 61 other games
Yoshinobu Mantani, 54 other games
Ann Lin, 48 other games
Kentaro Nishimura, 43 other games
Toshiyuki Nakamura, 42 other games
Tōru Narihiro, 39 other games
Kazuya Yoshioka, 35 other games
Jeffrey Storbo, 31 other games
Toshio Sengoku, 29 other games
Ryouichi Kitanishi, 27 other games
Hiroyuki Fujiwara, 26 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Fire Emblem: Path of Radiance, a group of 38 people
Fire Emblem, a group of 37 people
Fire Emblem: Radiant Dawn, a group of 31 people
Advance Wars: Dual Strike, a group of 29 people
Advance Wars, a group of 24 people
Fire Emblem: Shadow Dragon, a group of 23 people
Advance Wars: Days of Ruin, a group of 22 people
Fire Emblem: Fūin no Tsurugi, a group of 22 people
Kirby: Squeak Squad, a group of 22 people
Paper Mario: The Thousand-Year Door, a group of 20 people
Fire Emblem: Awakening, a group of 20 people
Code Name: S.T.E.A.M., a group of 19 people
Pokémon Puzzle Challenge, a group of 18 people
WarioWare: Touched!, a group of 18 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 16 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 16 people
Chibi-Robo!: Plug into Adventure!, a group of 16 people
WarioWare: Twisted!, a group of 15 people
Paper Mario, a group of 15 people
Animal Crossing: Wild World, a group of 15 people
Kirby: Mass Attack, a group of 15 people
Advance Wars 2: Black Hole Rising, a group of 15 people
Mario Kart: Super Circuit, a group of 14 people
Fire Emblem Fates: Conquest, a group of 13 people
Fire Emblem: Heroes, a group of 13 people

Credits for this game were contributed by MegamanX64 (16122)