Mega Man Battle Network 4: Blue Moon Credits

Credits

PlanningMasahiro Yasuma
ScenarioMasakazu Eguchi, Hiroshi Yamashita
Character DesignYuji Ishihara, Kyoko Arima, Hayato Kaji
LaserMan DesignYoshihito Nonaka
KendoMan DesignYuta Koido
VideoMan DesignYosuke Shimizu
ObjectKazutaka Satoh, Ikuo Nakayama, Tokiko Nakashima
ScrollMiki Kijima, Mayumi Yoshioka, Junko Fujisaki
ProgramHidekazu Shingaki, Kouetsu Matsuda, Mitsunori Sakano, Hisako Murata, Toshihide Arai, Shinya Ikuta
MusicToshihiko Horiyama
Sound EffectShinji Amagishi
Official IllustrationShinsuke Komaki
Jack‑In EffectHirokazu Hikita
Manual ProductionAkemi Iwasaki
Debug SupervisionMasato Nanba
Special ThanksShin Kurosawa, Yoshinori Kawano, Hiroko Nakamura, Kazuo Choya, Kunio Funahara, Satoshi Ukai, Masayuki Fukumoto, Noriko Katou, Ryuji Higurashi, Tomoyuki Hashinaga, Yuko Yasuda, Takashi Kitahara, Naoto Minamide, Sara Tanaka, Daisuke Sasaki, Hideo Kojima (Konami JPN), Masahiro Hinami (Konami JPN), Translation Staff, Rockman Club, Sarugaku‑cho, Daini Kaihatsu Company
ProducerKeiji Inafune

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Inafune, 103 other games
Satoshi Ukai, 75 other games
Kunio Funahara, 72 other games
Hideo Kojima, 69 other games
Masayuki Fukumoto, 57 other games
Akemi Iwasaki, 55 other games
Yuko Yasuda, 38 other games
Miki Kijima, 34 other games
Ikuo Nakayama, 33 other games
Shinji Amagishi, 30 other games
Shinsuke Komaki, 28 other games
Hayato Kaji, 28 other games
Yoshinori Kawano, 25 other games
Ryuji Higurashi, 24 other games
Mitsunori Sakano, 23 other games
Hiroko Nakamura, 20 other games
Naoto Minamide, 20 other games
Masahiro Yasuma, 18 other games
Yuji Ishihara, 18 other games
Kouetsu Matsuda, 16 other games
Hidekazu Shingaki, 16 other games
Mayumi Yoshioka, 16 other games
Toshihiko Horiyama, 15 other games
Shinya Ikuta, 15 other games
Hiroshi Yamashita, 15 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mega Man Battle Network 5: Team Protoman, a group of 29 people
Mega Man Battle Network 2, a group of 24 people
Mega Man Battle Network 6: Cybeast Falzar, a group of 24 people
Mega Man Battle Network 3: Blue Version, a group of 24 people
Mega Man Battle Network 3: White Version, a group of 24 people
Mega Man Battle Network 6: Cybeast Gregar, a group of 24 people
Mega Man Star Force: Pegasus, a group of 21 people
Mega Man Star Force 2: Zerker X Saurian, a group of 21 people
Mega Man Star Force: Leo, a group of 19 people
Mega Man Battle Network, a group of 18 people
The Misadventures of Tron Bonne, a group of 18 people
Mega Man Legends 2, a group of 15 people
Mega Man Legends, a group of 15 people
Onimusha 3: Demon Siege, a group of 12 people
Mega Man 7, a group of 10 people
Mega Man Battle & Chase, a group of 9 people
Mega Man Zero 3, a group of 8 people
Boktai 2: Solar Boy Django, a group of 8 people
Resident Evil: Deadly Silence, a group of 8 people
Onimusha 2: Samurai's Destiny, a group of 7 people
Ultimate Marvel vs. Capcom 3, a group of 7 people
Monster Hunter 4: Ultimate, a group of 7 people
Mega Man & Bass, a group of 7 people
Monster Hunter: Stories, a group of 7 people
Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by crbr (2021)