Mega Man Zero 2 Credits

Credits

DirectorRyota Ito, Yoshinori Kawano
Game Designer Yoshihisa Tsuda
Character Designer Tōru Nakayama
Character StaffMasaya Suzuki, Hirokatsu Maeda, Akihiro Notsu, Rie Ōnishi, Studio A‑Cat, Takahiko Kimura, Masami Sueoka, Masako Tanaka, Toshimi Fukushima, Kazunori Yahata
Background DesignerNoboru Honda, Hidetaka Katsuki, Yukimasa Tamura, Makoto Yabe, Satoru Narita
ProgrammerTakayuki Inoue, Kazutaka Yanagisawa, Akihiro Shishido, Tomoyuki Kajihara
Sound Production / Sound DesignerIppo Yamada
MusicMasaki Suzuki, Luna Umegaki, Chicken Mob, Tsutomu Kurihara
Voice CastYuto Kazama, Rie Tanaka, Megumi Ogata, Kazuya Nakai, Tetsu Inada, Yuka Imai, Tsutomu Kashiwakura
Package DesignerAkemi Iwasaki
Test PlayersAkinori Murata, Takashi Hashimoto, Naoki Kamura
Special ThanksMasahiro Mizukoshi, Kunihito Takashima, Satoshi Ukai, Takayuki Sano, Naoto Satou, Shigeyoshi Kobayashi, Asuka Hayashi, Takeshi Horinouchi, Aoni Production, Kazushi Kisen, Holy Peak, Aksent, Dramatic Departament, Studio882 , Crysta Riverside Music, Takehiro Kawabe, Aki Tatsuno, Capcom all Staff
ProducerTakuya Aizu, Keiji Inafune

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Inafune, 103 other games
Satoshi Ukai, 77 other games
Tetsu Inada, 60 other games
Akemi Iwasaki, 55 other games
Takashi Hashimoto, 45 other games
Kazuya Nakai, 43 other games
Megumi Ogata, 42 other games
Rie Tanaka, 41 other games
Asuka Hayashi, 29 other games
Masaya Suzuki, 29 other games
Yoshinori Kawano, 26 other games
Naoki Kamura, 25 other games
Akinori Murata, 24 other games
Ippo Yamada, 22 other games
Takayuki Sano, 22 other games
Shigeyoshi Kobayashi, 21 other games
Luna Umegaki, 20 other games
Kunihito Takashima, 18 other games
Takuya Aizu, 18 other games
Naoto Satou, 17 other games
Yoshihisa Tsuda, 16 other games
Takayuki Inoue, 14 other games
Takeshi Horinouchi, 14 other games
Yuka Imai, 14 other games
Ryota Ito, 14 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mega Man Zero 3, a group of 38 people
Mega Man Zero, a group of 34 people
Mega Man Zero 4, a group of 28 people
Mega Man ZX Advent, a group of 28 people
Mega Man ZX, a group of 28 people
Mega Man Battle Chip Challenge, a group of 18 people
Mega Man 9, a group of 14 people
Azure Striker Gunvolt, a group of 11 people
Mega Man Zero Collection, a group of 11 people
Gal★Gun: Double Peace (Mr. Happiness Edition), a group of 10 people
Mega Man 10, a group of 10 people
Naruto: Powerful Shippuden, a group of 10 people
Mighty No. 9, a group of 10 people
Azure Striker Gunvolt 2, a group of 9 people
Mega Man Battle Network 5: Team Protoman, a group of 7 people
Mega Man Battle Network 6: Cybeast Falzar, a group of 6 people
Mega Man Network Transmission, a group of 6 people
Speed Power Gunbike, a group of 6 people
Mega Man Battle Network 6: Cybeast Gregar, a group of 6 people
Blaster Master Zero, a group of 6 people
Mega Man Star Force: Pegasus, a group of 6 people
Mega Man 7, a group of 6 people
Mega Man Star Force: Leo, a group of 6 people
Ultimate Marvel vs. Capcom 3, a group of 5 people
Mega Man 4, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by crbr (2008)