Mega Man Zero 4 Credits

Credits

DirectorRyota Ito, Yoshinori Kawano
Game DesignMasahiro Mizukoshi, Yoshiaki Iwanaga
Character DesignTōru Nakayama, Hirokatsu Maeda
Scenario WriterMakoto Yabe
Character StaffMasaya Suzuki, Yukimasa Tamura, Rie Ōnishi, Saki Hikono, Matsuki Fuji, Shuya Takaoka (Natsume), Teruyuki Hiraoka (Natsume), Naoki Fukuda (Natsume)
Background DesignMakoto Yabe, Hidenori Katsuki, Hiroyuki Tamura, Daisuke Sakane (Natsume), Masayuki Takaoka (Natsume), Yukiyo Kuramoto (Natsume)
ProgramKazutaka Yanagisawa, Toyohiro Serita, Tomoyuki Kajihara, Ken Murakami
Sound ProductionIppo Yamada
Sound DesignIppo Yamada
MusicIppo Yamada, Masaki Suzuki, Luna Umegaki, Shinichi Itakura
Voice CastYuto Kazama, Rie Tanaka, Yūko Gotō, Kenta Miyake, Ikuo Nishikawa, Tōru Furusawa, Shigeru Shibuya, Naoki Imamura, Takahiro Fujimoto, Saki Nakajima, Tetsuya Kakihara, Yuu Takamura, Yuka Imai, Chikao Otsuka
Package DesignerMinoru Nagaoka
IllustrationsTōru Nakayama, Hirokatsu Maeda
PromotionAsuka Hayashi
Publicity DesignHiroko Nakamura, Kazuo Chouya
LocalizationBrandon Gay, Eric Bailey
Debugging TeamAkinori Murata, Keisuke Ishikawa, Tetsunori Matsuoka, Terukazu Yamane, Mako Fujimoto, Masahiro Hasegawa, Maki Ohnishi, Sotoku Komoto, Mitsuru Kanegae, Masaki Gami
Special ThanksKunihito Takashima, Akihiro Shishido, Noboru Honda, Yoshihisa Tsuda, Yoshifumi Onishi (Natsume), Tomoki Hamuro (Natsume), Shinji Kyogoku (Natsume), Shinichi Kawakami (Analogical), Keiko Nishihara (Analogical), Tsutomu Kurihara (Crysta), Kazushi Kisen (Aoni Production), Takehiro Kawabe (Riverside Music), Asami Suita (Riverside Music), Masato Miyazawa (JEQ), Yu Mizuki, Studio JAKE, Studio 882, JC United Limited Company, Aoni Production, Aksent, Dramatic Department, Production Baobab, 81produce, Haikyo, One Up
ProducersTakuya Aizu, Keiji Inafune, Ken Horinouchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Inafune, 80 other games
Brandon Gay, 35 other games
Chikao Otsuka, 24 other games
Asuka Hayashi, 24 other games
Yoshinori Kawano, 24 other games
Kenta Miyake, 22 other games
Masaya Suzuki, 20 other games
Akinori Murata, 20 other games
Rie Tanaka, 18 other games
Eric Bailey, 18 other games
Hiroko Nakamura, 16 other games
Yoshihisa Tsuda, 13 other games
Tetsunori Matsuoka, 13 other games
Takahiro Fujimoto, 12 other games
Masahiro Hasegawa, 12 other games
Ippo Yamada, 12 other games
Shuya Takaoka, 11 other games
Yuka Imai, 11 other games
Hiroyuki Tamura, 11 other games
Minoru Nagaoka, 11 other games
Ryota Ito, 10 other games
Takuya Aizu, 10 other games
Kunihito Takashima, 10 other games
Luna Umegaki, 10 other games
Kazuo Chouya, 9 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mega Man ZX, a group of 35 people
Mega Man ZX Advent, a group of 29 people
Mega Man Zero 2, a group of 27 people
Mega Man Zero 3, a group of 27 people
Mega Man Zero, a group of 21 people
Mega Man 10, a group of 14 people
Mega Man 9, a group of 13 people
Mega Man Battle Chip Challenge, a group of 12 people
Mega Man Zero Collection, a group of 9 people
Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure, a group of 6 people
Mega Man X7, a group of 6 people
Speed Power Gunbike, a group of 6 people
Mega Man X8, a group of 5 people
Mega Man Network Transmission, a group of 5 people
Mega Man X: Command Mission, a group of 5 people
Ace Combat 5: The Unsung War, a group of 4 people
Onimusha 3: Demon Siege, a group of 4 people
Monster Hunter: Freedom 2, a group of 4 people
Monster Hunter: Freedom Unite, a group of 4 people
Dead Rising, a group of 4 people
Lost Planet: Extreme Condition, a group of 4 people
Dead Rising: Chop Till You Drop, a group of 4 people
Street Fighter IV, a group of 4 people
Super Street Fighter IV, a group of 4 people
Mega Man Battle Network 6: Cybeast Gregar, a group of 4 people

Credits for this game were contributed by crbr (2052) and formercontrib (159700)