Metroid: Zero Mission Credits

Credits

Executive Producer Satoru Iwata
Producer Takehiro Izushi
Director Yoshio Sakamoto
Samus Design Hiroji Kiyotake
Course Design Masani Ueda, Takehiko Hosokawa, Ryuichi Nakada
Graphic Design Takayasu Morisawa, Tadashi Matsushita, Fumiko Miyamoto, Chiharu Sakiyama, Norikatsu Furuta, Hiroshi Momose
Programming Katsuya Yamano, Yoshinori Katsuki, Nobuhiro Ozaki, Tomohiro Kawase, Hideaki Shimizu
Music Composition Kenji Yamamoto, Minako Hamano
Sound Effects Takaya Fujii
Sound Programming Takaya Fujii
Package DesignYasuo Inoue, Sachiko Nakamichi, Yasuko Takahashi
Manual DesignYasuo Inoue, Sachiko Nakamichi, Yasuko Takahashi
Coordination Takahiro Harada
Debug Super Mario Club
NCL Special Thanks Kohta Fukui, Kentaro Nishimura, Takao Nakano, Kazuyoshi Osawa, Takeshi Furuta, Naoko Saeki, Hirokazu Tanaka
North American Localization Nathan Bihldorff, William Trinen
Localization Management Jeff Miller, Leslie Swan
NoA Product Testing Department Yoshinobu Mantani, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Randy Shoemake, Richard S. Richardson, Thomas Hertzog, Michael Leslie, Kathy Huguenard, David Hunziker, Chris Needham, Mika Kurosawa
NoA Special ThanksMike Fukuda, Tatsumi Kimishima

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 451 other games
Nathan Bihldorff, 221 other games
Leslie Swan, 218 other games
Jeff Miller, 183 other games
William Trinen, 124 other games
Mike Fukuda, 114 other games
Eric M. Bush, 109 other games
Kyle Hudson, 98 other games
Sachiko Nakamichi, 88 other games
Hirokazu Tanaka, 80 other games
Yasuo Inoue, 69 other games
Thomas Hertzog, 64 other games
Tatsumi Kimishima, 63 other games
Takehiro Izushi, 63 other games
Kenji Yamamoto, 61 other games
Mika Kurosawa, 61 other games
Randy Shoemake, 59 other games
Yoshinobu Mantani, 54 other games
Kathy Huguenard, 51 other games
Yoshio Sakamoto, 48 other games
Hiroji Kiyotake, 48 other games
Takao Nakano, 47 other games
Takahiro Harada, 44 other games
Kentaro Nishimura, 43 other games
Minako Hamano, 42 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

WarioWare: Touched!, a group of 29 people
Metroid Fusion, a group of 28 people
WarioWare: Twisted!, a group of 23 people
Metroid Prime, a group of 20 people
Wario Land 4, a group of 18 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 17 people
Metroid Prime 2: Echoes, a group of 17 people
Mario Party 6, a group of 16 people
WarioWare, Inc.: Mega Party Game$!, a group of 16 people
Odama, a group of 16 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 16 people
Tetris DS, a group of 15 people
Metroid: Other M, a group of 15 people
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!, a group of 14 people
Mario Power Tennis, a group of 14 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 14 people
Teleroboxer, a group of 13 people
WarioWare: Smooth Moves, a group of 13 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 13 people
Fire Emblem, a group of 13 people
Star Fox Assault, a group of 13 people
Trace Memory, a group of 13 people
Mario Party 7, a group of 13 people
Mario Party 5, a group of 12 people
Advance Wars: Dual Strike, a group of 12 people

Credits for this game were contributed by Freeman (43457) and formercontrib (159631)