Mother 3 Credits

Credits

StoryShigesato Itoi
ScenarioShigesato Itoi
MessageShigesato Itoi
DirectorNobuyuki Inoue
MusicShōgo Sakai
Sound EffectMasaaki Iwasaki
Event DesignKunimitsu Tanaka, Akiyuki Suzuki, Seiichi Emura, Hideki Okuma
Message DesignAkihito Toda
System ProgrammingTomonori Hiraishi
Battle ProgrammingMasaki Aikyo
Battle Data DesignAkiyuki Suzuki
Art DirectorNobuhiro Imagawa
Map DesignGen Kadoi, Yukie Inose
Character DesignHiroshi Sato, Shinobu Nagata, Kuninori Ueno
Monster DesignSeitaro Wakabayashi, Masanori Hoshino, Satoshi Matsuura
Effect DesignSeitaro Wakabayashi
ArtworkFujiko Nomura, Sachiko Nakamichi, Yoshinori Oda, Takayoshi Matsui, Akane Otsuki
Debug SupportYuka Morita, Junichi Akama, Yūki Tanikawa, Gou Endou
Sound DebugKei Hoshiba
DebugSuper Mario Club
Technical SupportMasahiro Takeguchi
Special ThanksHirokazu Tanaka, Keiichi Suzuki, Kōichi Ōyama, Kōji Tsuda, Tomoki Anazawa, Takeo Ōin, Makoto Takahashi, Yuko Ito, Hiroki Matsuura, Hiroki Araya, Yasuaki Okumura, Kiyotaka Sakai, Naomi Osada, Makoto Suzuki, Ayano Ishida, Chinae Nakashima, Tatsuya Yamada, Brendan Sechter, Satomi Onodera, Hirotaka Hoshi
Very Special ThanksTokyo Itoi Shigesato Office
Progress SupervisionTatsuya Hishida, Kazuyuki Gofuku
ProducersShinichi Kameoka, Kensuke Tanabe, Keisuke Terasaki
Executive ProducerSatoru Iwata

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 291 other games
Kensuke Tanabe, 88 other games
Keisuke Terasaki, 58 other games
Sachiko Nakamichi, 48 other games
Hirokazu Tanaka, 33 other games
Masahiro Takeguchi, 32 other games
Makoto Suzuki, 32 other games
Masaaki Iwasaki, 26 other games
Shōgo Sakai, 24 other games
Fujiko Nomura, 24 other games
Masanori Hoshino, 22 other games
Tatsuya Hishida, 20 other games
Hiroshi Sato, 19 other games
Nobuyuki Inoue, 16 other games
Makoto Takahashi, 15 other games
Yoshinori Oda, 14 other games
Yūki Tanikawa, 13 other games
Yuko Ito, 12 other games
Tomoki Anazawa, 11 other games
Takayoshi Matsui, 9 other games
Kei Hoshiba, 8 other games
Kazuyuki Gofuku, 8 other games
Shinichi Kameoka, 8 other games
Takeo Ōin, 7 other games
Gou Endou, 7 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Heroes of Mana, a group of 21 people
Magical Starsign, a group of 20 people
Sword of Mana, a group of 18 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 11 people
EarthBound, a group of 8 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 6 people
Mario vs. Donkey Kong: Mini-Land Mayhem!, a group of 5 people
Legend of Mana, a group of 5 people
Chibi-Robo!: Park Patrol, a group of 5 people
Metroid Prime 2: Echoes, a group of 5 people
Excite Truck, a group of 5 people
Art Style: light trax, a group of 5 people
Pokémon Stadium, a group of 5 people
Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis, a group of 5 people
Fluidity, a group of 5 people
Pokémon Channel, a group of 5 people
Chibi-Robo!: Plug into Adventure!, a group of 5 people
Earthbound Beginnings, a group of 4 people
Freshly-Picked Tingle's Rosy Rupeeland, a group of 4 people
Super Smash Bros., a group of 4 people
Pokémon Battle Revolution, a group of 4 people
Pokémon Stadium 2, a group of 4 people
Pokémon Pearl Version, a group of 4 people
Pokémon Ranger: Guardian Signs, a group of 4 people
WarioWare: Smooth Moves, a group of 4 people

Credits for this game were contributed by InLibdingColor (26)