Pokémon Emerald Version Credits

Pokémon Emerald Version Credits

DirectorShigeki Morimoto
Art DirectorKen Sugimori
World DirectorJunichi Masuda
Lead ProgrammerHisashi Sogabe
Lead Graphic ArtistMotofumi Fujiwara
ProgrammersHisashi Sogabe, Tomomichi Ōta, Nozomu Saitoh, Akito Mori, Hiroyuki Nakamura, Masao Taya, Satoshi Nohara, Miyuki Iwasawa, Yoshinori Matsuda, Keita Kagaya, Tetsuya Watanabe, Sousuke Tamada, Takenori Ohta, Teruki Murakawa, Souichi Yamamoto, Yuichiro Ito, Akira Kinashi
Graphic DesignersMotofumi Fujiwara, Satoshi Ohta, Kenkichi Toyama, Asuka Iwashita, Takao Unno, Ken Sugimori, Hironobu Yoshida, Aimi Tomita, Kanako Eo, Akira Kinashi
Music CompositionGō Ichinose, Junichi Masuda, Morikazu Aoki, Hitomi Sato
Sound Effects & Pokémon VoicesGō Ichinose, Morikazu Aoki
Game DesignersShigeki Morimoto, Teruyuki Shimoyamada, Takeshi Kawachimaru, Akihito Tomisawa, Suguru Nakatsui, Tetsuji Ohta, Hitomi Sato, Kenji Matsushima, Junichi Masuda, Koji Nishino, Shigeru Ohmori, Tadashi Takahashi
Scenario PlotAkihito Tomisawa, Junichi Masuda, Koji Nishino
ScenarioAkihito Tomisawa, Hitomi Sato, Toshinobu Matsumiya
Script DesignersTomomichi Ōta, Satoshi Nohara
Map DesignersSuguru Nakatsui, Teruyuki Shimoyamada, Shigeru Ohmori, Tetsuji Ohta
Battle Frontier DataTetsuji Ohta
Parametric DesignersTeruyuki Shimoyamada, Shigeki Morimoto, Tetsuji Ohta, Koji Nishino
Pokédex TextKenji Matsushima
Environment & Tool ProgrammersHisashi Sogabe, Sousuke Tamada, Hiroyuki Nakamura, Akito Mori, Teruki Murakawa, Souichi Yamamoto, Kimiko Nakamichi
Pokémon DesignersKen Sugimori, Motofumi Fujiwara, Shigeki Morimoto, Hironobu Yoshida, Satoshi Ohta, Asuka Iwashita, Takao Unno, Kanako Eo, Aimi Tomita, Atsuko Nishida, Muneo Saito, Rena Yoshikawa, Jun Okutani
Support ProgrammersSatoshi Mitsuhara, Daisuke Hoshino
NCL Product TestingNCL Super Mario Club
Package IllustrationKen Sugimori
Manual IllustrationKen Sugimori
Special ThanksKenji Tominaga, Hiroki Enomoto, Kazuya Suyama, Kenjiro Ito, Michiko Takizawa, Makiko Takada, Mikiko Ōhashi, Takanao Kondo, Rui Kawaguchi, Takahiro Ohnishi, Norihide Okamura, Shunsuke Kohori, Hiroyuki Uesugi, Motoyasu Tojima, Nicola Pratt-Barlow, Shellie Dow
Information SupervisorsKazuyuki Terada, Yuri Sakurai, Yumi Funasaka, Naoko Yanase
ArtworkSachiko Nakamichi, Fujiko Nomura, Hideyuki Nakajima, Hidenori Saeki, Yoko Watanabe, Sakae Kimura, Chiaki Shinkai
CoordinatorsKazuki Yoshihara, Akira Kinashi, Retsuji Nomoto
English Version CoordinatorsHiro Nakamura, Seth McMahill
TranslatorNob Ogasawara
Text EditorTeresa Lillygren
NCL CoordinatorKimiko Nakamichi
NOA Product TestingThomas Hertzog, Erik Johnson, Mika Kurosawa
Braille Code CheckNational Federation of the Blind, Patricia A. Maurer, Japan Braille Library, European Blind Union, Australian Braille Authority, Royal New Zealand Federation for the Blind
Task ManagersAzusa Tajima, Shusaku Egami
ProducersHiroyuki Jinnai, Hitoshi Yamagami, Gakuji Nomoto, Hiroaki Tsuru
Executive DirectorSatoshi Tajiri
Executive ProducersSatoru Iwata, Tsunekazu Ishihara

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 291 other games
Hitoshi Yamagami, 93 other games
Teresa Lillygren, 74 other games
Erik Johnson, 60 other games
Tsunekazu Ishihara, 59 other games
Mika Kurosawa, 56 other games
Thomas Hertzog, 48 other games
Sachiko Nakamichi, 48 other games
Ken Sugimori, 47 other games
Junichi Masuda, 46 other games
Satoshi Tajiri, 46 other games
Tetsuya Watanabe, 39 other games
Atsuko Nishida, 32 other games
Hiro Nakamura, 32 other games
Hiroyuki Jinnai, 30 other games
Nob Ogasawara, 30 other games
Kimiko Nakamichi, 30 other games
Shigeki Morimoto, 30 other games
Motofumi Fujiwara, 29 other games
Seth McMahill, 28 other games
Hiroaki Tsuru, 27 other games
Hiroyuki Nakamura, 26 other games
Koji Nishino, 26 other games
Teruki Murakawa, 24 other games
Fujiko Nomura, 24 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Pokémon LeafGreen Version, a group of 70 people
Pokémon FireRed Version, a group of 70 people
Pokémon Ruby Version, a group of 67 people
Pokémon Sapphire Version, a group of 67 people
Pokémon Pearl Version, a group of 65 people
Pokémon Diamond Version, a group of 65 people
Pokémon SoulSilver Version, a group of 60 people
Pokémon HeartGold Version, a group of 60 people
Pokémon Platinum Version, a group of 58 people
Pokémon Black Version, a group of 51 people
Pokémon White Version, a group of 51 people
Pokémon Black Version 2, a group of 48 people
Pokémon White Version 2, a group of 48 people
Pokémon XD: Gale of Darkness, a group of 42 people
Pokémon Crystal Version, a group of 36 people
Drill Dozer, a group of 35 people
Pokémon Battle Revolution, a group of 33 people
Pokémon Gold Version, a group of 28 people
Pokémon Silver Version, a group of 28 people
Pokémon Ranger, a group of 27 people
Pokémon Channel, a group of 26 people
Pokémon Box: Ruby & Sapphire, a group of 24 people
Pokémon Ranger: Shadows of Almia, a group of 23 people
Pokémon Stadium 2, a group of 23 people
Pokémon Ranger: Guardian Signs, a group of 21 people

Credits for this game were contributed by formercontrib (159751) and Evil Ryu (63648)