Pokémon LeafGreen Version Credits

Pokémon LeafGreen Version Staff

DirectorJunichi Masuda
Art DirectorKen Sugimori
Battle DirectorShigeki Morimoto
Program LeaderTetsuya Watanabe
Planning LeaderKoji Nishino
Graphic Design LeaderTakao Unno
ProgrammersHiroyuki Nakamura, Masao Taya, Satoshi Nohara, Miyuki Iwasawa, Daisuke Goto, Teruki Murakawa, Souichi Yamamoto, Yuichiro Ito, Akira Kinashi
System ProgrammersTetsuya Watanabe, Akito Mori, Hisashi Sogabe, Sousuke Tamada
Graphic DesignersTakao Unno, Asuka Iwashita, Kanako Eo, Hiroki Fuchino, Ken Sugimori, Hironobu Yoshida, Akira Kinashi
Music CompositionGō Ichinose, Junichi Masuda
Sound EffectsGō Ichinose
Game DesignersJunichi Masuda, Koji Nishino, Tetsuji Ohta, Hitomi Sato, Shigeru Ohmori, Tadashi Takahashi
Game ScenarioHitomi Sato, Satoshi Tajiri
Script DesignerSatoshi Nohara
Map DesignerShigeru Ohmori
Parametric DesignersKoji Nishino, Tetsuji Ohta, Shigeki Morimoto
Pokédex TextKenji Matsushima
Pokémon DesignersKen Sugimori, Motofumi Fujiwara, Shigeki Morimoto, Hironobu Yoshida, Satoshi Ohta, Asuka Iwashita, Takao Unno, Kanako Eo, Aimi Tomita, Atsuko Nishida, Muneo Saito, Rena Yoshikawa, Jun Okutani
Supporting ProgrammersTeruyuki Yoshioka, Takao Nakano, Satoshi Mitsuhara, Daisuke Hoshino
NCL Product TestingNCL Super Mario Club
Special ThanksHiro Nakamura, Hiroyuki Uesugi, Teruki Murakawa, Kazuya Suyama, Kenji Tominaga, Kenjiro Ito, Tomotaka Komura, Michiko Takizawa, Makiko Takada, Mikiko Ōhashi, Shusaku Egami, Takanao Kondo, Rui Kawaguchi, Takehiro Izushi, Motoyasu Tojima, Hitoshi Yamagami, Hiroyuki Uesugi, Nicola Pratt-Barlow, Shellie Dow, Anthony Howitt, Naoko Saeki, Kyoko Onishi
Braille Code CheckJapan Braille Library, National Federation of the Blind, Patricia A. Maurer, European Blind Union, National Information Library Service, Margaret Campion, The Royal New Zealand Foundation of the Blind, Greg Moran
Information SupervisorsHiroki Enomoto, Kazuyuki Terada, Yuri Sakurai, Yumi Funasaka, Naoko Yanase
CoordinatorsAzusa Tajima, Akira Kinashi, Kazuki Yoshihara, Retsuji Nomoto
Task ManagersHitoshi Yamagami, Gakuji Nomoto
ProducersHiroyuki Jinnai, Takehiro Izushi, Hiroaki Tsuru
Executive DirectorSatoshi Tajiri
Executive ProducerSatoru Iwata, Tsunekazu Ishihara
English Version CoordinatorsHiro Nakamura, Seth McMahill
TranslatorNob Ogasawara
Text EditorTeresa Lillygren
Environment & Tool ProgrammersTeruki Murakawa, Souichi Yamamoto, Kimiko Nakamichi
NOA Product TestingThomas Hertzog, Kathy Huguenard, Mika Kurosawa

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 291 other games
Hitoshi Yamagami, 93 other games
Teresa Lillygren, 74 other games
Tsunekazu Ishihara, 59 other games
Takehiro Izushi, 56 other games
Mika Kurosawa, 56 other games
Thomas Hertzog, 48 other games
Ken Sugimori, 47 other games
Satoshi Tajiri, 46 other games
Junichi Masuda, 46 other games
Tetsuya Watanabe, 39 other games
Hiro Nakamura, 32 other games
Atsuko Nishida, 32 other games
Kimiko Nakamichi, 30 other games
Nob Ogasawara, 30 other games
Hiroyuki Jinnai, 30 other games
Shigeki Morimoto, 30 other games
Takao Nakano, 29 other games
Motofumi Fujiwara, 29 other games
Seth McMahill, 28 other games
Hiroaki Tsuru, 27 other games
Koji Nishino, 26 other games
Hiroyuki Nakamura, 25 other games
Kathy Huguenard, 25 other games
Teruki Murakawa, 24 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Pokémon FireRed Version, a group of 82 people
Pokémon Emerald Version, a group of 70 people
Pokémon Sapphire Version, a group of 61 people
Pokémon Ruby Version, a group of 61 people
Pokémon Pearl Version, a group of 55 people
Pokémon Diamond Version, a group of 55 people
Pokémon HeartGold Version, a group of 52 people
Pokémon Platinum Version, a group of 52 people
Pokémon SoulSilver Version, a group of 52 people
Pokémon White Version, a group of 44 people
Pokémon Black Version, a group of 44 people
Pokémon XD: Gale of Darkness, a group of 41 people
Pokémon Black Version 2, a group of 40 people
Pokémon White Version 2, a group of 40 people
Pokémon Battle Revolution, a group of 31 people
Pokémon Crystal Version, a group of 30 people
Drill Dozer, a group of 28 people
Pokémon Gold Version, a group of 27 people
Pokémon Silver Version, a group of 27 people
Pokémon Channel, a group of 26 people
Pokémon Box: Ruby & Sapphire, a group of 23 people
Pokémon Ranger, a group of 23 people
Pokémon Stadium 2, a group of 22 people
Pokémon Ranger: Shadows of Almia, a group of 21 people
Pokémon Red Version, a group of 19 people

Credits for this game were contributed by Evil Ryu (65445)