Shining Soul Credits

Staff

ProducersJunichiro Takahashi, Kazuhiko Yamada, Gōichi Suda
Character DesignYoshitaka Tamaki
Main ProgramTetsuya Nakazawa
ProgramToru Kimura
GraphicsRika Kurokawa, Hiroto Yamamoto
SoundShingo Yasumoto
Product AdministrationJunichi Shimizu
PromotionKazuhiro Asami
Public RelationsIkuo Ishizaka, Yasushi Nagumo, Tomomi Kiyono
Packing DesignYoshihiro Sakuta, Naohiko Iida, Masaru Kobayashi
TestersAkira Nishikawa, Kazuhiko Morii, Hiroyuki Miyano, Kazumi Kigawa
Special ThanksMasanao Maeda, Katsuji Aoyama, Hiroyuki Miyazaki, Seijirou Sannabe, Yasushi Yamashita, Masato Nanba, Kenichirou Kawaguchi, Souichirou Kanno, Akira Tsutsumi, Toshiyuki Kawaguchi, Yoshiki Ōka, Kazuhiko Yoshida, Tsuyoshi Sawada, Hideki Yōkaichiya, Megumi Kataoka, Toshihiro Fujikawa, Satoshi Kawakami, Yoshiko Kawakami, Masafumi Takada, Tōru Yoshio, Tetsuya Nakamura, Kunihiko Taniwaki, Akihiko Ishizaka, Kazuhisa Watanabe, Nobuhiko Sagara, Kumihiko Watanabe, Shinta Kameoka, Masanori Hoshino
SupervisorFumio Shimoyama
PlannerMasashi Niwano
Art DirectorAkira Ueda
DirectorDaisuke Tajima, Akira Ueda
Presented bySEGA

Atlus U.S.A., Inc.

Product ManagerSonoko Saito
Project LeadBill Alexander
Project CoordinationHiroyuki Tanaka
TranslationMai Namba
Quality AssuranceTomm Hulett, Matthew Flynn, Jonathan Wu, Angel Ramirez

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshihiro Sakuta, 145 other games
Akira Nishikawa, 124 other games
Masanao Maeda, 119 other games
Hiroyuki Tanaka, 108 other games
Bill Alexander, 103 other games
Yasushi Nagumo, 101 other games
Junichi Shimizu, 96 other games
Hiroyuki Miyazaki, 75 other games
Ikuo Ishizaka, 73 other games
Yasushi Yamashita, 63 other games
Seijirou Sannabe, 58 other games
Sonoko Saito, 54 other games
Masaru Kobayashi, 52 other games
Tomm Hulett, 47 other games
Mai Namba, 42 other games
Kazuhiro Asami, 36 other games
Masafumi Takada, 32 other games
Kazuhiko Morii, 30 other games
Masanori Hoshino, 27 other games
Hideki Yōkaichiya, 24 other games
Tsuyoshi Sawada, 23 other games
Naohiko Iida, 22 other games
Gōichi Suda, 21 other games
Kazuhisa Watanabe, 19 other games
Hiroyuki Miyano, 19 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Shining Soul II, a group of 36 people
Flower Sun and Rain, a group of 14 people
Shining Tears, a group of 14 people
Sonic Mega Collection, a group of 12 people
Sonic Advance 2, a group of 12 people
Sega Ages 2500: Vol.27 - Panzer Dragoon, a group of 12 people
Sega Ages 2500: Vol.31 - Cyber Troopers: Virtual On, a group of 12 people
Virtua Fighter 5, a group of 11 people
Killer7, a group of 11 people
Resonance of Fate, a group of 11 people
Sega Ages 2500: Vol.32 - Phantasy Star: Complete Collection, a group of 11 people
Sonic: Unleashed, a group of 11 people
Sega Ages 2500: Vol.20 - Space Harrier 2: Space Harrier Complete Collection, a group of 10 people
Phantasy Star Online, a group of 10 people
Sonic: Unleashed, a group of 10 people
Sega Ages 2500: Vol.18 - Dragon Force, a group of 10 people
Mario & Sonic at the Olympic Games, a group of 10 people
Bayonetta, a group of 10 people
Shadow the Hedgehog, a group of 10 people
Contact, a group of 10 people
Shining Force: Resurrection of the Dark Dragon, a group of 10 people
Sega Ages 2500: Vol.21 - SDI & Quartet: Sega System 16 Collection, a group of 10 people
Sega Ages 2500: Vol.25 - Gunstar Heroes: Treasure Box, a group of 10 people
Sega Ages 2500: Vol.26 - Dynamite Deka, a group of 10 people
Sega Ages 2500: Vol.24 - Last Bronx: Tokyo Bangaichi, a group of 10 people

Credits for this game were contributed by Corn Popper (69527) and monkeyislandgirl (8707)