Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards Credits

Credits

Original Character DesignKazuki Takahashi
Original Monster DesignKazuki Takahashi
Game Design DirectionNobuhiro Yamada
ProgramNobuhiro Yamada, Takuri Chida, Katsuaki Miyata, Yukinobu Miyashita
GraphicsKensaku Jōgo, Kyoko Someya, Keiko Ōhashi, Yukiko Hatanaka
SoundKazuki Muraoka, Norihiko Hibino, Sōtarō Tojima, Masashi Watanabe
Special ThanksKazuhiko Torishima, Toshimasa Takahashi, Yoshihisa Heishi, Hisao Shimada, Hideo Yoshikura, Takeshi Nomura, Muneharu Machida, Seiichi Shimizu, Masaaki Karube, Akio Masuda, Hiroyuki Tōgo, Masaki Yamada, Takashi Numazawa, Katsuhiro Nakayama, Hiroshi Akiyama, Yuko Tamada, Akiko Ezawa, Masato Sakai
Localized by KONAMI HAWAIIMasahiro Ueno, Minoru Toyota, Andy Chiu, David Mantzel, Okjoo Chang, Mitsuhiro Nomi
TranslationNob Ogasawara
ProducerSatoshi Shimomura
General ProducerMotoyuki Yoshioka

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Motoyuki Yoshioka, 49 other games
Kazuki Muraoka, 46 other games
Kazuhiko Torishima, 40 other games
Masashi Watanabe, 31 other games
Nob Ogasawara, 30 other games
Masahiro Ueno, 29 other games
Hiroyuki Tōgo, 27 other games
Norihiko Hibino, 25 other games
Toshimasa Takahashi, 21 other games
Hideo Yoshikura, 15 other games
Satoshi Shimomura, 15 other games
Muneharu Machida, 14 other games
Masato Sakai, 14 other games
Akio Masuda, 13 other games
Katsuhiro Nakayama, 13 other games
Sōtarō Tojima, 12 other games
Takeshi Nomura, 12 other games
Seiichi Shimizu, 12 other games
Takashi Numazawa, 10 other games
Masaki Yamada, 10 other games
David Mantzel, 10 other games
Kazuki Takahashi, 9 other games
Akiko Ezawa, 8 other games
Andy Chiu, 7 other games
Yukinobu Miyashita, 7 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction, a group of 31 people
Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories, a group of 18 people
Yu-Gi-Oh! The Falsebound Kingdom, a group of 17 people
Yu-Gi-Oh!: Forbidden Memories, a group of 17 people
Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004, a group of 16 people
Yu-Gi-Oh!: The Duelists of the Roses, a group of 15 people
Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum, a group of 12 people
Shaman King: Legacy of the Spirits - Soaring Hawk, a group of 11 people
Shaman King: Legacy of the Spirits - Sprinting Wolf, a group of 11 people
Shaman King: Master of Spirits, a group of 7 people
Zone of the Enders: The 2nd Runner, a group of 5 people
Metal Gear Solid: The Twin Snakes, a group of 5 people
Metal Gear Solid 2: Substance, a group of 5 people
Cy Girls, a group of 5 people
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, a group of 5 people
Shaman King: Master of Spirits 2, a group of 5 people
Metal Gear Ac!d, a group of 5 people
Motocross Maniacs Advance, a group of 4 people
beatmania GB: GatchaMix 2, a group of 4 people
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, a group of 4 people
beatmania GB2: GatchaMix, a group of 4 people
Jurassic Park III: The DNA Factor, a group of 4 people
7 Blades, a group of 4 people
Konami Collector's Series: Arcade Advanced, a group of 4 people
Metal Gear Solid 3: Snake Eater (Premium Package), a group of 4 people

Credits for this game were contributed by Evil Ryu (65308)