Dragon Warrior Monsters 2: Cobi's Journey Credits

Dragon Warrior Monsters 2

Executive DirectorYuji Horii
Scenario DesignersYuji Horii, Enix, Tose, Fuminori Ishikawa
Game DesignersYuji Horii, Enix, Tose, Fuminori Ishikawa
Character & Monster DesignerAkira Toriyama
Music ComposerKōichi Sugiyama
Localization SpecialistsNob Ogasawara, Lynn Ogasawara, Kai Ogasawara

Enix America Inc.

Localization ManagerMitsuru George Torii
Product ManagerJohn Laurence
Assistant Product ManagerJon Weisnewski
QA TranslatorsMasako Komiyama, Yuriko Mizuta, Masanobu Yoshida
Play TestersChris Chymiy, Shawn Conard, T. J. Cowgill, John Holes, Jerry Pritchard, Aaron Schmitt
Sales/Marketing ManagerAndrew Smith
Accounting/Credit ManagerMisuzu McMillan
A/R AnalystYuri Kato
PresidentPaul Handelman

Enix Corporation

ArtworkNaoki Ōishi, Takashi Kamimura
Technical SupportKenjiro Kano, Tomoyuki Iwai, Noriko Nakanome, Kazunori Ōwada, Hiroshi Satō, Hideki Yoneyama
Play TestersTakatoshi Akiyama, Seiichi Moriuchi, Shinobu Nonaka, Satoshi Fukushima, Yumi Tōgō, Hideyuki Nukui, Hiroshi Kondō, Bin Kanazawa, Kazuhiro Nomura, Tomoe Suzuki, Kan Ikeda, Yoko Kagaya, Emi Narikiyo, Mika Endo, Sakiko Ikeda, Tetsuya Fujimoto, Minoru Kakizawa, Yasuhito Suzuki, Naomi Ozawa, Kōji Numata, Atsushi Takeuchi, Tomohiro Aso, Kensuke Yokoyama, Kenichi Yamamoto, Teppei Kobayashi, Jiro Kimura, Yasunori Hosono, Kentaka Nakashima, Ryo Yonaga, Shingo Noguki, Yujiro Kumakura, Naoki Shirai, Rie Iwao, Katsuhiko Yokoyama (as Katuhiko Yokoyama), Ryuichi Nakashima, Masashi Konno, Mikihiro Hayashi, Miho Shibasaki, Masayuki Tada, Kayo Nakata
Assistant ProducersNaoya Matsuda, Yoshito Taniuchi
ProducerTaichi Inuzuka
Executive ProducersYukinobu Chida, Kōji Taguchi
PresidentKeiji Honda

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Honda, 71 other games
Akira Toriyama, 41 other games
Yukinobu Chida, 41 other games
Takashi Kamimura, 37 other games
Nob Ogasawara, 30 other games
Shawn Conard, 30 other games
Yuri Kato, 29 other games
Yuji Horii, 28 other games
Paul Handelman, 27 other games
Kenjiro Kano, 25 other games
Noriko Nakanome, 22 other games
Mitsuru George Torii, 20 other games
Kōji Taguchi, 20 other games
Taichi Inuzuka, 19 other games
Naoki Ōishi, 19 other games
Tomoe Suzuki, 18 other games
Kōichi Sugiyama, 17 other games
Hideki Yoneyama, 13 other games
Hiroshi Satō, 13 other games
Kan Ikeda, 11 other games
Jon Weisnewski, 11 other games
John Laurence, 11 other games
Fuminori Ishikawa, 11 other games
Jerry Pritchard, 11 other games
Mikihiro Hayashi, 10 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Dragon Warrior VII, a group of 29 people
Dragon Warrior III, a group of 28 people
Bust a Groove 2, a group of 25 people
Endnesia, a group of 22 people
Grandia Xtreme, a group of 19 people
Robot Alchemic Drive, a group of 19 people
Dragon Warrior I & II, a group of 18 people
Dragon Quest V: Tenkū no Hanayome, a group of 16 people
Star Ocean: Blue Sphere, a group of 15 people
Super Galdelic Hour, a group of 14 people
Rakugaki Showtime, a group of 14 people
Dragon Warrior Monsters, a group of 13 people
Bust A Groove, a group of 13 people
Dragon Quest Heroes: Rocket Slime, a group of 12 people
Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies, a group of 11 people
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King, a group of 11 people
Dragon Quest VI: Maboroshi no Daichi, a group of 10 people
Itadaki Street: Gorgeous King, a group of 10 people
Terranigma, a group of 9 people
Mischief Makers, a group of 9 people
Dragon Quest VI: Realms of Revelation, a group of 8 people
Dragon Quest V: Tenkū no Hanayome, a group of 8 people
Valkyrie Profile, a group of 8 people
Dark Half, a group of 7 people
Dragon Quest Wars, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by Evil Ryu (65445)