The Legend of Zelda: Link's Awakening DX Credits

1998 Staff

Supervisor Takashi Tezuka
Director Yoshinori Tsuchiyama
Script Writer Nobuo Matsumiya
Programmers Eiji Noto, Kiyoshi Koda, Shigehiro Kasamatsu
Character Design Mikio Mishima, Kyoko Kimura
Sound Composition Yuichi Ozaki
Artwork Keiko Izawa
Technical Support Nobuhito Koganezawa (as N. Koganezawa)
English Script Jim Wornell, Keiko Tamura, Tamayo Ito
Special Thanks Akiya Sakamoto, Nintendo R&D2 Debug Staff
Debug StaffSuper Mario Club

1993 Staff

Executive Producer Hiroshi Yamauchi
Producer Shigeru Miyamoto
Director Takashi Tezuka
Dungeon Design Yasuhisa Yamamura
Script Writers Kensuke Tanabe, Yoshiaki Koizumi
Programming Kazuaki Morita, Takamitsu Kuzuhara
Character Design Masanao Arimoto, Shigefumi Hino
Sound Composition Kazumi Totaka, Minako Hamano, Kozue Ishikawa
Illustrator Yoichi Kotabe
English Script  Daniel Owsen
Special Thanks ToToshihiko Nakago, Kōji Kondō, Tomoaki Kuroume, Masaichi Okumura, Kanae Wada

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 185 other games
Hiroshi Yamauchi, 127 other games
Takashi Tezuka, 98 other games
Kōji Kondō, 96 other games
Kensuke Tanabe, 88 other games
Yoichi Kotabe, 56 other games
Kazumi Totaka, 46 other games
Toshihiko Nakago, 40 other games
Tomoaki Kuroume, 38 other games
Daniel Owsen, 31 other games
Jim Wornell, 26 other games
Keiko Tamura, 24 other games
Minako Hamano, 22 other games
Masanao Arimoto, 21 other games
Shigefumi Hino, 20 other games
Kazuaki Morita, 19 other games
Yoshiaki Koizumi, 18 other games
Yasuhisa Yamamura, 17 other games
Kiyoshi Koda, 16 other games
Nobuo Matsumiya, 15 other games
Shigehiro Kasamatsu, 15 other games
Takamitsu Kuzuhara, 15 other games
Akiya Sakamoto, 14 other games
Eiji Noto, 13 other games
Yuichi Ozaki, 9 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

The Legend of Zelda: Link's Awakening, a group of 19 people
Super Mario Bros. Deluxe, a group of 17 people
The Legend of Zelda: A Link to the Past, a group of 17 people
Super Mario World 2: Yoshi's Island, a group of 15 people
Kirby Tilt 'n' Tumble, a group of 12 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest , a group of 12 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 12 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time, a group of 10 people
Star Fox 64 3D, a group of 10 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 10 people
Super Mario World, a group of 10 people
Yoshi's Story, a group of 9 people
Star Fox 64, a group of 9 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 9 people
New Super Mario Bros., a group of 9 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 9 people
Yume Kōjō: Dokidoki Panic, a group of 9 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask, a group of 9 people
Super Mario 64, a group of 9 people
Super Smash Bros., a group of 8 people
Super Mario Bros. 3, a group of 8 people
The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, a group of 8 people
New Super Mario Bros. Wii, a group of 8 people
Super Mario Bros. 2, a group of 8 people
Pikmin, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by Freeman (35440)