Pokémon Puzzle Challenge Credits

Development Staff

ConceptHitoshi Yamagami, Toshitaka Muramatsu
Main Programming / Communication ProgrammingMotomu Chikaraishi
DMG Programming / System Programming / Music ProgrammingToshihiro Nishii
Menu Programming / Demo Programming / Game AdviceShinya Yamamoto
System Programming / Graduation ProgrammingOsamu Yamauchi
Communication Programming AdviceHitoshi Yamagami
Graphic DesignToshitaka Muramatsu, Gō Matsuda, Yumiko Morisada, Michiko Ishida, Kyouko Kasuga, Naoko Mori, Hiroko Watanabe, Tomoyoshi Yamane, Ryuichi Nakada, Kentaro Nishimura
Manual IllustrationSumiyoshi Kizuki
Manual EditingYasuo Inoue, Fumiko Miyamoto
Music CompositionTaishi Senda
Sound ProgrammingKenichi Nishimaki, Taishi Senda
Sound EffectsTaishi Senda
Music CompositionMinako Hamano
For Game Freak, Inc.Ken Sugimori, Junichi Masuda, Kazuhito Sekine
Special ThanksKouzou Ikuno, Hiroyuki Yukami, Toshiyuki Nakamura, Toshio Sengoku, Tōru Narihiro, Kenji Imai, Masakazu Umehara, Makoto Katayama, Yumi Nagai, Makiko Asada, Kenji Yamada, Masahiro Higuchi, Masato Furukawa, Koichi Kishi, Taku Sugioka, Junya Kadono, Naohiko Aoyama, Yuki Tsuji, Chie Kawabe, Hitomi Nakano, Takeshi Narita, Masanobu Matsunaga, Shigeyuki Asa, Sachio Kurita, Ayumi Sasaki, Maki Takemori, Junko Umehara, Sachiko Wada, Ryou Hirata, Fumiaki Tanimura, Hiroyuki Jinnai, Gakuji Nomoto, Ai Mashima, Takahiro Harada
Super Mario ClubHifumi Miyazaki, Tomoharu Hizakae, Tomoko Yuasa, Toshiaki Suzuki, Yayoi Yagi, Noriaki Tsujimoto, Yuhei Adachi, Ryosuke Yamada

North American Staff

LocalizationWilliam Trinen
Localization ManagementJeff Miller, Leslie Swan
Testing And DebugSean Egan, NOA Debug Staff
Special ThanksMinoru Arakawa, Mike Fukuda, Gail Tilden
DirectionToshihiro Nishii, Hitoshi Yamagami
ProductionTakehiro Izushi, Ryouichi Kitanishi, Tsunekazu Ishihara
Produced ByTeam Battle Clash

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Leslie Swan, 218 other games
Jeff Miller, 184 other games
Hitoshi Yamagami, 153 other games
William Trinen, 124 other games
Sean Egan, 118 other games
Mike Fukuda, 115 other games
Tsunekazu Ishihara, 113 other games
Junichi Masuda, 90 other games
Ken Sugimori, 83 other games
Minoru Arakawa, 75 other games
Yasuo Inoue, 69 other games
Takehiro Izushi, 63 other games
Hiroyuki Jinnai, 61 other games
Gail Tilden, 51 other games
Gakuji Nomoto, 44 other games
Takahiro Harada, 44 other games
Tomoyoshi Yamane, 43 other games
Minako Hamano, 42 other games
Toshiyuki Nakamura, 42 other games
Tōru Narihiro, 39 other games
Toshio Sengoku, 29 other games
Masanobu Matsunaga, 28 other games
Kenichi Nishimaki, 27 other games
Ryouichi Kitanishi, 27 other games
Masahiro Higuchi, 26 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mario Kart: Super Circuit, a group of 34 people
Paper Mario, a group of 30 people
Advance Wars, a group of 25 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 23 people
Planet Puzzle League, a group of 21 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 20 people
Paper Mario: Sticker Star, a group of 20 people
Fire Emblem, a group of 19 people
Paper Mario: The Thousand-Year Door, a group of 19 people
Fire Emblem: The Sacred Stones, a group of 18 people
Fire Emblem: Radiant Dawn, a group of 17 people
WarioWare: Touched!, a group of 17 people
Fire Emblem: Fūin no Tsurugi, a group of 16 people
Fire Emblem: Path of Radiance, a group of 16 people
WarioWare: Twisted!, a group of 16 people
WarioWare, Inc.: Mega Party Game$!, a group of 15 people
WarioWare: Smooth Moves, a group of 14 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 14 people
Dr. Mario & Puzzle League, a group of 14 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 14 people
Advance Wars: Days of Ruin, a group of 13 people
Advance Wars: Dual Strike, a group of 13 people
Super Paper Mario, a group of 13 people
Metal Combat: Falcon's Revenge, a group of 13 people
Tetris Attack, a group of 13 people

Credits for this game were contributed by formercontrib (159527) and J. Michael Bottorff (1788)