Super Monkey Ball 2 Credits (GameCube)

83
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Super Monkey Ball 2 Credits

Staff Roll

Game Program DirectorHisashi Endo
System ProgrammersEiji Takaki, Tetsuya Kaku, Kota Matsumoto, Yoshinori Suzuki
Party Game ProgrammersTetsu Yoshimitsu, Norio Haga, Yasumasa Matsumori, Yōichi Ishikawa, Koji Tokieda, Mie Kawanishi
2D System ProgrammerJun Tokuhara
Level Design DirectorJunichi Yamada
Stage Design DirectorDaisuke Satō
Stage DesignersYukio Oda, Kumiko Sakurai, Kenichiro Yasutomi, Sanae Takeda, Mari Sasaki, Jun Yukawa
Motion Design DirectorKazuhiro Izaki
Motion DesignersSakae Osumi, Michio Shirako, Kentarou Niina, Takayuki Sorimachi
Story Mode Movie DesignersHiroki Koike, Eiko Takahashi
2D DesignerChigaku Fukuhara
Character DesignerMika Kojima
Assistant DesignersNaoki Someya, Saizo Nagai, Miho Nakamura, Michihiko Hatoyama
PlannersYukinobu Arikawa, Hiroyuki Sakamoto
Sound DesignerHidenori Shoji, Haruyoshi Tomita
Party Game Program and DesignAspect Co. Ltd.
Monkey VoiceKaoru Morota, Konami Yoshida, Rio Natsuki, Patrick Harlan
PublicityMasae Otoshi, Koji Ueda
CooperationDole Food Company Inc., Dole Japan Ltd., Avant Inc.
Special ThanksHaikyo, Sturm Co. Ltd., T's Music Co. Ltd., Ryuji Iuchi
ProducerToshihiro Nagoshi
DirectorToshihiro Nagoshi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Toshihiro Nagoshi, 86 other games
Konami Yoshida, 26 other games
Sakae Osumi, 25 other games
Haruyoshi Tomita, 25 other games
Hidenori Shoji, 24 other games
Daisuke Satō, 20 other games
Yukinobu Arikawa, 20 other games
Tetsuya Kaku, 16 other games
Kazuhiro Izaki, 16 other games
Junichi Yamada, 15 other games
Eiji Takaki, 14 other games
Jun Tokuhara, 14 other games
Hisashi Endo, 13 other games
Yukio Oda, 13 other games
Kumiko Sakurai, 12 other games
Kentarou Niina, 12 other games
Tetsu Yoshimitsu, 12 other games
Saizo Nagai, 12 other games
Hiroyuki Sakamoto, 11 other games
Eiko Takahashi, 11 other games
Yoshinori Suzuki, 10 other games
Miho Nakamura, 10 other games
Koji Tokieda, 10 other games
Chigaku Fukuhara, 10 other games
Yōichi Ishikawa, 10 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Super Monkey Ball, a group of 32 people
Super Monkey Ball Deluxe, a group of 32 people
F-Zero GX, a group of 30 people
Yakuza 3, a group of 22 people
Spikers Battle, a group of 19 people
Yakuza 4, a group of 19 people
Yakuza: Kiwami, a group of 18 people
Spikeout: Digital Battle Online, a group of 17 people
Planet Harriers, a group of 15 people
Binary Domain, a group of 14 people
Yakuza 0, a group of 13 people
Yakuza 5, a group of 13 people
Super Monkey Ball Jr., a group of 12 people
Super Monkey Ball: Banana Blitz, a group of 11 people
Shenmue, a group of 11 people
Super Monkey Ball: Step & Roll, a group of 10 people
Yakuza: Dead Souls, a group of 10 people
Super Monkey Ball: Touch & Roll, a group of 9 people
Virtua Fighter 3tb, a group of 9 people
Sonic & SEGA All-Stars Racing, a group of 8 people
Sonic & SEGA All-Stars Racing, a group of 8 people
Super Monkey Ball 3D, a group of 7 people
Virtua Striker 2002, a group of 7 people
Virtua NBA, a group of 5 people
Shenmue II, a group of 4 people

Credits for this game were contributed by quizzley7 (21741)