WarioWare, Inc.: Mega Party Game$! Credits

Credits

Executive ProducerSatoru Iwata
ProducerTakehiro Izushi, Ryouichi Kitanishi
DirectorGoro Abe, Osamu Yamauchi
Art DirectorKo Takeuchi
Game DesignGoro Abe, Kyoko Watanabe, Ryutaro Takahashi
Wario Design Hiroji Kiyotake
Chief ProgrammerOsamu Yamauchi
Main ProgramToshihiro Nishii, Kenji Matsumoto, Kazuhiko Furukawa, Taku Sugioka, Naoki Nakano, Yasuhiro Kobayashi, Yuki Tsuji, Masahiro Oku, Shoichi Kanehisa, Yasuhito Fujisawa
Graphic DesignKo Takeuchi, Naoko Mori, Kyouko Kasuga, Takeshi Ando, Masaru Nishimura, Youhei Kubotsu, Kazuhito Norimoto, Eiko Haruki, Naotaka Onishi
Character ModelBoji, Ryutaro Takahashi, Yuki Tsuji, Yasuko Takahashi, Takeshi Ando, Youhei Kubotsu
Voices Charles Martinet, Tom Eberspecher, Tim O'Leary, Reiko Ninomiya, Leslie Swan, Sara Rades, Norikatsu Furuta, Ryōji Yoshitomi, Ko Takeuchi, Azusa Tajima, Kyoko Watanabe, Yasuko Takahashi, Yuki Tsuji, Kyouko Kasuga, Naoko Mori, Masaru Nishimura, Atsushi Ikuno, Youhei Kubotsu, Eiko Haruki, Naotaka Onishi, Yukiko Kasuga
Character Supervisor Yoichi Kotabe
GBA Wario Ware TeamHirofumi Matsuoka, Kohta Fukui, Ryōji Yoshitomi, Noriyuki Sato, Norikatsu Furuta, Ko Takeuchi, Kazuyoshi Osawa, Goro Abe, Takao Nakano, Kyoko Miyamoto, Mitsuaki Sakamaki, Ryutaro Takahashi
Sound DirectorRyōji Yoshitomi
Sound CompositionMasanobu Matsunaga, Kenichi Nishimaki
SupervisorYoshio Sakamoto, Toshio Sengoku
Product Debug & Testing UnitSuper Mario Club, Takahiro Kumasaka, Kanako Fujisawa, Miyuki Yamashita, Chie Maeda, Rieko Ishino, Ryoutaro Shiba, Keiko Ohtsu, Hirokatsu Nishimura, Takeichiro Azuma, Hideki Katsui, Koutaro Haneda, Tatsuya Nawata, Narimasa Hakodate, Kazuki Hashimoto, Yoshinori Isoda, Shigeo Takada, Akito Okazaki, NOA Product Testing Team, Yoshinobu Mantani, Robert Crombie, Kirk Buchanan, Randy Shoemake, Lucas Ritting, Melvin Forrest, Miho Hattori, Phil Honeywell, Terral Dunn, David Hunziker
North American LocalizationWilliam Trinen, William Barnes, Reiko Ninomiya, Richard Amtower IV
Localization Management Jeff Miller, Leslie Swan
Special ThanksNaoko Saeki, Masatoshi Okuno, Yasuhiro Matsumoto, Takeshi Narita, Sensuke Obata, Kenji Yamada, Junko Yoshikawa

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 451 other games
Leslie Swan, 216 other games
Jeff Miller, 181 other games
Tim O'Leary, 139 other games
William Trinen, 122 other games
Charles Martinet, 119 other games
Reiko Ninomiya, 117 other games
Richard Amtower IV, 110 other games
Yoichi Kotabe, 64 other games
Takehiro Izushi, 62 other games
Randy Shoemake, 59 other games
Yoshinobu Mantani, 54 other games
Yoshio Sakamoto, 48 other games
Takao Nakano, 47 other games
Yasuhiro Matsumoto, 47 other games
Hiroji Kiyotake, 47 other games
Robert Crombie, 40 other games
Ryōji Yoshitomi, 40 other games
Yasuhiro Kobayashi, 30 other games
Toshio Sengoku, 29 other games
Masanobu Matsunaga, 28 other games
Kenichi Nishimaki, 27 other games
Ryouichi Kitanishi, 27 other games
Azusa Tajima, 27 other games
Melvin Forrest, 27 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

WarioWare: Touched!, a group of 53 people
WarioWare: Twisted!, a group of 48 people
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!, a group of 37 people
WarioWare: Smooth Moves, a group of 31 people
WarioWare: D.I.Y. Showcase, a group of 25 people
WarioWare: D.I.Y., a group of 25 people
Planet Puzzle League, a group of 23 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 23 people
Game & Wario, a group of 22 people
Mario Kart: Super Circuit, a group of 22 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 20 people
Paper Mario: Color Splash, a group of 18 people
Metroid: Zero Mission, a group of 16 people
Pokémon Puzzle Challenge, a group of 16 people
Mario Power Tennis, a group of 15 people
Paper Mario: Sticker Star, a group of 15 people
Paper Mario, a group of 14 people
Dr. Mario & Puzzle League, a group of 14 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 13 people
Wario Land 4, a group of 13 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 13 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 13 people
Odama, a group of 12 people
Super Paper Mario, a group of 12 people
Metroid Fusion, a group of 12 people

Credits for this game were contributed by TReMMoR (328) and Freeman (41801)