Hey You, Pikachu! (Nintendo 64)

Hey You, Pikachu! Screenshots

Nintendo 64 version

Title screen